Åbne standarder som PEPPOL og UBL nedbringer ventetiden

I dag venter den fysiske transport i form af containere med varer på kajen stadig på den digitale sagsbehandling. Vi hører om tilfælde, hvor containere er strandet flere dage, fordi eksportøren venter på at få de rigtige dokumenter, så lasten kan blive afsendt. Dansk Eksport er i 2019 stadig i papiralderen, hvor det er stempler, vandmærker og fysisk transporterede dokumenter, der regerer. Løsningen er åbne standarder, og dem er Clearview Trade med til at udvikle.

De åbne standarder for elektroniske dokumenter kaldes Universal Business Language (UBL). De første transportdokumenter i UBL blev tilgængelige i 2006 og i 2011 kom der en ny version, som blev en ISO standard. Clearview Trade leder arbejdet med at få de sidste manglende dokumenter ind i næste udgave af UBL. Målet er, at al nødvendig information kan udveksles elektronisk, før containeren bliver sendt ud ad porten. I dag kan en eksportør risikere, at en container bliver sendt med skib, men ikke kan komme ind i bestemmelseslandet, fordi papirerne ikke er i orden. Hvis det er fødevarer, er lasten tabt.

Men standarder gør det ikke alene. Det er også behov for et netværk til at transmittere dem. Et sådant netværk er PEPPOL. PEPPOL står både for at transportere dokumenterne krypteret fra afsender til modtager og for den logiske håndtering af dokumenterne ved at stille guidelines, validering mv. til rådighed. Brugerne registrerer, hvad man er i stand til at modtage og på denne måde kan man sende til hinanden uden forudgående aftale. PEPPOL transporterer i dag millioner af fakturaer mellem virksomheder og offentlige myndigheder. Det har mere end ti år på bagen og den arkitektur, den bygger på er af EU blevet udpeget til at være fremtidens netværk. I Danmark er PEPPOL ved at overtage NemHandels rolle inden for fakturering, men det kan meget vel blive inden for transport, at det får det store gennembrud. Der har nemlig gennem fem år været et PEPPOL community inden for transport, og der er gennemført flere EU støttede pilot projekter med det.

Det er dette Community, som Clearview Trade arbejder på at udvikle og udbrede i Danmark og mellem de danske eksportørers handelspartnere. Fordelen ved PEPPOL er, at det er et såkaldt 4-hjørne netværk. I et 4-hjørne netværk behøver man ikke at have den samme operatør for at kommunikere. Det svarer til, at man har sin telefon hos TDC, men godt kan tale med kunder hos 3. Clearview Trade håber således på, at mange andre PEPPOL operatører vil kaste sig over transportmeddelelserne og på den måde skabe et stort og levedygtigt community blandt aktørerne i verdenshandlen. På den måde kommer vi et stort skridt nærmere hurtig, effektiv og billig sagsbehandling – helt uden ventetider på kajen.

Når vi ved, hvor stor verdenshandlen er, virker det mærkeligt, at de digitale standarder ikke bliver brugt mere. Det er ligesom i gamle dage, hvor man kun havde stenøkser. De blev hele tiden forfinet og gjort stærkere og skarpere. Men de var stadig stenøkser. Det var først, da bronze- og senere jernøksen kom, at man indså, hvor forældet og uduelig stenøksen i virkeligheden var. Nu mangler vi bare, at endnu flere får øjnene op for udviklingen og fordelene i PEPPOL og UBL 2.3

Peter Borresen, Chief Architect, ClearView Trade

Fordelene ved åbne standarder

  • Digital dokumentbehandling sikrer langt hurtigere sagsbehandling
  • Digital dokumentbehandling sikrer færre fejl med én enkelt indtastning
  • UBL 2.3 standarden er åben og alle kan bidrage til udviklingen via Communities med input og kritik
  • Alle kommer til at tale samme sprog: Eksportører, transportfirmaer og offentlige myndigheder taler samme sprog på samme platform
  • 5 G vil bidrage til endnu hurtigere digital sagsbehandling
  • ClearView Trade sikrer dig ét acces point til PEPPOL og UBL 2.3
  • ClearView Trade bruger sin ekspertise til at udvikle UBL 2.3 transport delen og deltager i UBL komiteen
Kontakt os her