EMCS er et dokument, der bliver brugt til at eksportere varer

Bestil og håndter EMCS digitalt gennem Eksportportalen

Exercise Movement Control System (EMCS) er et computerdrevet fælles system til overvågning af bevægelsen af punktafgiftspligtige varer.

I dag er det muligt at bestille og hente et EMCS digitalt gennem Eksportportalen på kun få sekunder. Hidtil har det været en fysisk proces, der kunne tage op til flere dage før dokumentet var klar.

Du kan finde og tilgå alle standard skabeloner for fragtdokumenter, inkl. Exercise Movement Control System, via Eksportportalen.

Med Eksportportalen kan du dele dokumenterne digitalt med transportører, kunder og andre efter dit eget valg. Du kan genbruge og overføre data direkte fra forretningssystemer som blandt andet SAP, NAV, C5 og AX når du opretter dine fragtdokumenter.

Book en gratis demo og bliv en del af Eksportportalen i dag!

Hvad er Exercise Movement Control System?

Systemet anvendes indenfor EU ved køb eller salg af alkohol, samt nogle mineralolieprodukter uden afgift. EMCS er obligatorisk for virksomheder at bruge. Systemet gør, at fragten af alkohol, tobak og energiprodukter kan følges i realtid. På nuværende tidspunkt anvendes systemet af mere end 100.000 økonomiske aktører, og er dermed et vigtigt redskab i udveksling af information og samarbejde mellem medlemslandene i EU.

Et af formålene er bl.a. at bekæmpe skattesnyd med information i realtid og kontrol med varer, der bevæger sig under toldsuspensionen. Derudover skal EMCS-systemet også gøre procedurerne enklere for de handlende med et standardiseret, elektronisk system som er gældende i hele EU. Desuden skal systemet være med til at skabe en papirløs administration.

EMCS  har en lang række fordele, som hjælper de handlende, og dermed gør processen og transporten EU-landene imellem nem, sikker og gennemskuelig. Det fjerner unødigt bureaukrati og besværligt papirarbejde, der kan hindre eller besværliggøre handlen på tværs af landegrænser.

Udstedelse og anvendelse

Ved brugen af EMCS bliver bevægelsen af punktafgiftspligtige varer dokumenteret i hvert trin gennem et såkaldt eAD (electronic Administrative Document).

eAD udstedes af den oprindelige afsender, og indeholder dermed information om sendingen og den planlagte bevægelse indenfor EU. eAD valideres i det medlemsland, hvorfra varen afsendes. Et europæisk register af operatører, (SEED), anvendes til at tjekke punktafgiftsnumrene på afsenderen og modtageren. eAD transmitteres elektronisk af det afsenderlandet til destinationen på medlemslandet. Medlemslandet på destinationen fremsender eAD´en til modtageren, hvorefter denne indsender en rapport af kvitteringen så snart punktafgiftsvarerne er modtaget. Denne rapport bør nævne enhver form for uoverensstemmelser, såsom mangler eller overskud i sendingen.

Ønskes mere detaljeret information om EMCS kan det findes her.

For at man som virksomhed kan komme i gang med at anvende EMCS, og dermed kan afsende eller modtage et elektronisk ledsagedokument, et såkaldt eAD, skal man registreres hos Skattestyrelsen for den pågældende afgift. Der findes forskellige former for registrering: Man kan blive autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager, registreret vareafsender, eller midlertidigt registreret varemodtager. Hvilken registrering der vælges har betydning for om man kan modtage og afsende varer under afgiftssuspensionsordningen.

Eksportportalen er specialiseret i at bestille og håndtere eksportdokumenter for virksomheder. Alle dele af EMCS kan derfor håndteres nemt og simpelt med få klik gennem Eksportportalen.

Hvornår anvendes EMCS ikke?

Det er ikke nødvendigt at anvende EMCS, og dermed ledsagelsesdokumenter, når der sendes varer mellem virksomheder i Danmark. Hvis transporten derimod går igennem et andet EU-land skal EMCS således anvendes. Hvis transporten af varer går fra Danmark til et tredjeland uden for EU, eller hvis en vare transporteres direkte fra et tredjeland til Danmark skal EMCS anvendes. Undtagelsen for anvendelsen af EMCS gælder også, hvis der sendes varer til såkaldte EFTA-lande, samt Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein, gennem et andet EU-land. Dog er forudsætningen at varerne, allerede i Danmark tages under den fælles EU-forsendelsesprocedure. Der skal heller ikke bruges EMCS hvis der toldmæssigt ikke er i fri omsætning i EU. Dette gælder for såkaldte T1-varer, som er ufortoldede, og dermed hører under EU-forsendelsesproceduren. Du kan finde svar på aktuelle spørgsmål omkring EMCS på Skats hjemmeside.

Små vinproducenter i EU, og produkter som er kategoriseret som karuratorvæske og visse smøreolieprodukter under mineralolieafgiftsloven, er også undtaget brugen af EMCS. Det samme gælder varer som allerede er beskattede.

Har du brug for hjælp og vejledning kan du altid kontakte os hos ClearView Trade. Vi har en bred ekspertise i digitale løsninger indenfor handel, logistik og told. Vores mission er at gøre det nemt og effektivt for virksomheder at udfylde relevante dokumenter, og vi hjælper meget gerne jer!

Kontakt os her