Bestil et ATA Carnet gennem Eksportportalen på 2 minutter

Se guide til ATA Carnet oprettelse

Gennem Eksportportalen kan du danne og bestille et ATA Carnet på 1 – 2 minutter. Du kan prøve Eksportportalen gratis i 30 dage og bestille dit ATA Carnet her:

Bestil demo
Kontakt vores partnere for dokumenter

Se videovejledning, eller følg vores step-by-step guide:

Se Step-by-step

Spørgsmål og svar om ATA Carnets

Hvad er et ATA-Carnet?

 

Et ATA-Carnet er et tolddokument, som erstatter ind- og udførselspapirer i de lande, der er med i ordningen. Dokumentet omfatter også sikkerhedsstillelse for told og afgifter. Over 70 lande accepterer et ATA-Carnet, blandt andet lande i Europa, Asien, Australien og Nordamerika.

 

Det er vigtigt at pointere, at ordningen om ATA-Carnet er baseret på en international aftale om at tillade import af varer midlertidigt til et andet land i op til 1 år. Det skal forstås sådan, at de varer, som er blevet indført, skal hjemtages til oprindelseslandet igen inden gyldighedsfristen udløber.

 

Hvad er fordelene ved et ATA-Carnet?

 

Som eksportør bliver ens liv markant nemmere med et ATA-Carnet. Man undgår at betale told og afgifter i både indførsels- og transitlandene, og man undgår også:

 

  • Besværlige toldprocedurer (da man har ét, samlet tolddokument).
  • At skulle stille sikkerhed.
  • At skulle håndtere mange forskellige valutaer.
  • Ventetid.
  • Eksport- og importformaliteter i EU.

 

Hvilke varer er omfattet af et ATA-Carnet?

 

Et ATA-Carnet dækker stort set alle varer, der ikke er fødevarer. Det kan eksempelvis være lyd- og lysudstyr, kameraer, køretøjer, tøj, sportsudstyr, musikinstrumenter, værktøj mm.

 

Et ATA-Carnet udstedes i Danmark af Dansk Erhverv, Dansk Industri og SMVdanmark.

 

Step-by-Step guide til oprettelse af et ATA-Carnet

Step 1: Vælg ATA Carnet fra certifikat-menuen

1. Klik på “Certificates”, som du finder i den øverstå blå bar

2. Vælg “ATA Carnet”

Step 2: Opret et nyt ATA Carnet, eller kopier et tidligere

Når du har valgt “ATA Carnet” i certifikat-menuen, vil du se et overblik over dine tidligere ATA Carnets, såfremt du før har oprettet et ATA Carnet i Eksportportalen for den givne virksomhed. Herfra har du følgende to muligheder:

1. Vælg “Create” i øverste venstre hjørne for at oprette et nyt ATA Carnet

2. Vælg at kopiere et tidligere oprettet ATA Carnet for at genbruge eller justere den indtastede information. Dette gøres ved at klikke på de tre prikker under “Actions” ud fra det ønskede ATA Carnet

Step 3: Opret et nyt ATA Carnet

Vælger du at oprette et nyt ATA Carnet, skal følgende information udfyldes: 1. Ved “Consignor address” vælger du navnet på den virksomhed, der varetager forsendelsen

2. Udfyld “Company”, “Street name”, “Street 2”, “Post code”, “City” og “Country” for den givne virksomhed, der varetager forsendelsen

3. Ved “Application of Articles” vælges, hvilken anvendelse forsendelses-artiklerne har

4. Er der en anden person/firma, der varetager forsendelsen undervejs, angives denne ved ”Represented by”

5. Ved “Destination countries” angives modtagerlandet. Skal forsendelsen via transitlande, angives disse ved “Transit countries”

6. Angiv de varer samt vareinfo, der skal indgå i forsendelsen

7. Tilføj flere varer enten ved:

  • At tilføje dem manuelt, en ad gangen ved “Add goods item”
  • Eller, hvis der er tale om flere varer, vælg “Add from catalog”, hvorfra en på forhånd uploadet Excel-fil med alle vareinfo kan uploades. Du kan altid fjerne varelinjer

8. Vælg hvilket kammer, der skal udstede ATA Carnet under “Endorser”, og vælg derefter, om dokumentet skal sendes – “Shipping” eller om du selv henter dokumentet – “Collect”

9. Når alle informationer er korrekte, vælg “Save” i nederste højre hjørne. Vælg dernæst “Send” i nederste venstre hjørne, og din ATA Carnet ansøgning vil sendes til det valgte handelskammer for en godkendelse

Step 4: Følg status for godkendelsen af dit ATA Carnet

1. Din seneste ATA Carnet ansøgning vil ligge øverst i overblikket her

2. Du kan følge status for alle dine ATA Carnet ansøgninger under “Status”, hvor den her er angivet som “Sent”

Udstedelse og anvendelse af ATA Carnet

ATA Carnet er et fysisk dokument, der skal udstedes, underskrives og præges af et godkendt handelskammer, før det er gyldigt. Derefter skal det godkendes af den danske told, førend man kan rejse med et Carnet. Det består af forenede tolderklæringsformularer, som er klar til brug ved hver grænseovergang, og er også en globalt anerkendt garanti for told og skatter, som kan erstatte sikkerhedsdepositummer, der kræves af hver toldmyndighed. ATA Carnet administreres af World Customs Organization (WCO) sammen med International Chamber of Commerce (ICC). I Danmark er Dansk Erhverv udpeget som landets garanterede organisation. Dokumentet opererer således i overensstemmelse med gældende toldkonventioner.

For at få udstedt et Carnet skal du ansøge om det. Dette kan gøres på simpel vis gennem Eksportportalen, som er koblet op til Dansk Erhverv, som er det handelskammer i Danmark, der udsteder dokumentet. Dokumentet kan anvendes i flere forskellige lande, på flere rejser i dets et-årige gyldighed. Dermed er ATA Carnet den type dokument, der er mest udbredt blandt forretningsfællesskaber for internationale operationer, der vedrører midlertidig adgang af varer.