Bestil et EUR 1 certifikat gennem Eksportportalen på 2 minutter

Se guide til EUR 1

Gennem Eksportportalen kan du danne eller bestille et EUR 1 certifikat på 1 – 2 minutter. Du kan prøve Eksportportalen gratis i 30 dage og danne eller bestille et EUR 1 certifikat her:

Bestil demo
Kontakt vores partnere for dokumenter

Se videovejledning eller følg vores step-by-step guide:

Se Step-by-step

Spørgsmål og svar om EUR 1 certifikater

Hvad er et EUR 1 certifikat?

EUR 1 er et varecertifikat, der udstedes af myndighederne i eksportlandet. Certifikatet bruges til at dokumentere, hvor en vare kommer fra. I Danmark er det Toldstyrelsen, der udsteder EUR 1 certifikater.

Bestemte betingelser skal være opfyldt, før Toldstyrelsen udsteder EUR 1 certifikater:

 • Eksporten skal være sikret, og skal kunne dokumenteres med et Movement Reference Number på en eksportangivelse.
 • Varerne skal opfylde oprindelsesreglerne i den relevante frihandelsaftale.
 • Virksomheden skal kunne dokumentere varernes præferentielle oprindelse over for Toldstyrelsen.
 • Varerne skal være være enten fuldt ud fremstillet eller være tilpas be- eller forarbejdet i henhold til den relevante frihandelsaftale.

 

Hvornår skal et EUR 1 certifikat bruges?

EUR 1 certifikatet bruges, når varer skal eksporteres til bestemte lande uden for EU, i de tilfælde hvor varen kan opnå oprindelse ifølge en præferenceaftale.

 

Kilder: Toldstyrelsen og SKAT

 

Step-by-Step guide til et EUR 1 Certifikat

Step 1: Vælg den forsendelse certifikatet skal oprettes til

Før oprettelsen af et EUR 1 certifikat: Når du skal bestille et EUR 1 certifikat, vil du allerede have oprettet forsendelsen og booket den hos transportøren i Eksportportalen inden.

Her ses overblikket over alle dine forsendelser.

 1. Vælg den forsendelse, der skal oprettes et EUR 1 certifikat til og klik på “Create documents” – nr. 2 ikon fra venstre
 2. Dernæst vælg “EUR.1 – Movement Certificate”

Step 2: Tjek at alle informationer er korrekte

Alle de oplysninger du har angivet ved oprettelsen af forsendelsen vil automatisk hentes ind ved oprettelsen af et EUR 1 certifikat. Herfra kan du gøre følgende:

 1. Rediger i informationen ved at klikke på det givne felt og afslut med “Update X”

Step 3: Vælg udstedelses-format

 1. Vælg det handelskammer du ønsker at sende din EUR 1 certifikat-ansøgning til ved at klikke på “Endorser” (Vær opmærksom på at du skal have lavet en aftale med handelskamret før de kan printe og aflevere til skattestyrelsen)
 2. Vælg om du enten vil have dit EUR 1 certifikat udstedt via “Shipping”, “Collect” eller “Digital”

Step 4: Forhåndsvis, gem, print eller ændr i format

Når alle er informationer er korrekt har du følgende 5 muligheder inden du klikker “Send”:

  1. Klik på “Decimals” for at ændre i antallet af decimaler, der vises i certifikatet. Her kan du også ændre i dato-formatet, såfremt der er specifikke krav til dette
  2. Klik på “Preview” for at forhåndstjekke, at certifikatet ser korrekt ud, inden du gemmer
  3. Klik på “Print” for at sende til en evt. printservice, såfremt dette er sat op for din virksomhed. Hvis ikke er det en mulighed at printe selv
  4. Klik på “Save” for at gemme certifikatet
  5. Klik på “Save & close” for at gemme certifikatet og gå tilbage til oversigten
  6. Til slut klikker du “Send” i venstre nederste hjørne og din EUR 1 certifikat-ansøgning sendes med det samme til det valgte handelskammer