Blockchains og eksport

Hvor i den digitale omstilling kan blockchains skabe gevinster?  

Flere bruger i dag blockchain-teknologien. For eksempel er Mærsk i samarbejde med IBM ved at finde ud af, om de kan effektivisere shippingbranchen. Ligeledes er vi i ClearView Trade optaget af, hvordan digitaliseringen af eksportprocesser, herunder eksport- og handelsdokumenter, kan bruges til at underbygge blockchain teknologien på en måde så internationale værdikæder bliver fuldt digitale og langt mere effektive.

Eksportdokumenter og blockchains

Sporbarhed, fuld gennemsigtighed for alle parter og øget sikkerhed er blot et udpluk af de gevinster, der kan hentes ved at digitalisere og koble op til blockchains. Ved at koble op til blockchains kan alle parter informeres med det samme, hvis der fx er afvigelser på en forsendelse, netop fordi alle relevante parter kan få adgang til dokumenter og informationer ét og samme sted.

Det er vigtigt at se dette flow af informationer fra eksportørernes side for at få den fulde forståelse af den fysiske verden, og hvordan denne kan forbindes til den digitale. Teknologier som vores i ClearView Trade kombinerer de to verdner. Den kan koble op til og supportere blockchains. På den måde kan vi levere alle informationer i det digitale UBL format*, der fx bruges af banker og forsikringsselskaber. Inden for trade finance har disse informationer og dokumenter fx en frigørende virkning ift. betalinger. På forsikringssiden bliver eksportører bl.a. i stand til at forsikre den enkelte forsendelse nøjagtigt i stedet for at skulle overforsikre alle forsendelser på et overordnet plan. I dag overforsikres forsendelser med omkring 20%. Alle er faktorer der er afgørende for en mere effektiv international forsyningskæde.


Hvad er så dokumenternes rolle i blockchains?

Brugen af eksportdokumenter i blockchains betyder, at eksportører ikke behøver at tage hånd af hver enkel del-proces i en forsendelse, fordi alle parter og fysiske forhold er forbundet digitalt. Der gives automatisk adgang til alle relevante informationer løbende i processen. Vores teknologi forbinder eskportøren og importøren og sørger for, at dokumenterne bliver koblet på blockchain teknologien.

Vi skal forestille os, at alle led og aktører i en supply chain er koblet op ind til en blockchain.

  • Importøren laver en bestilling på en given vare komplet med aftalte betalingsbetingelser.
  • Eksportøren modtager denne bestilling og igangsætter eksportprocessen gennem vores digitale løsning, herunder transportbooking, handelsdokumenter og -certifikater, og betaling til forsendelsesomkostninger. Importøren har samtidig adgang til disse informationer og kan validere, at alle dokumenter er som de skal være.
  • Varen afsendes og alle fysiske aktører, såsom speditører, banker og myndigheder med flere har automatisk adgang til de informationer, de skal bruge for at avancere processen.
  • Alle kan løbende se status og i tilfælde afvigelser får alle parter besked med det samme.


Fordele:

  • Hurtig og sikker adgang til end-to-end supply chain informationer. Der skabes så at sige en fælles og sikker database for alle informationer.
  • Alle digitale dokumenter kan nemt verificeres for autenticitet og uforanderlighed.
  • Fælles arbejdsgange på tværs af organisationer og myndigheder.
  • Langt lavere administrative omkostninger ifm. håndtering forsendelser.
  • Alt er digitalt og papirløst. Dermed strømlines alle processer og skaber en fælles standard for eksportaktiviteter.


Nede i blockchain teknologien

Handelsdokumenter kan gemmes på blockchains i åbne eller krypterede formater, til offentligt eller privat brug. Fordelen ved at gemme dokumenterne her er, at smart contracts* i blockchainteknologien kan handle på baggrund af indholdet i dokumenterne. På denne måde avanceres processen automatisk gennem de prædefinerede kravspecifikationer i hele eksportprocessen. Så når en forsendelse fx aflastes i modtagerlandet, kan myndighederne automatisk se alle informationer på den pågældende vare og godkende den til import.

Ydermere, kan betalinger fx ske i det tidlige stadie af ​​processen og frigives derefter automatisk til de relevante aktører, når betingelserne er opfyldt i slutningen af ​​processen eller del-processen. Dette gør dokumenterne til et vigtigt aspekt af hele blockchainimplementeringen og en digital supply chain.

Læs mere : Fakta om blockchains og for forskellige pilotprojekter fra Alexander Institute


Fremtiden for blockchain og eksport

Blockchain er en spændende teknologi som rummer mange muligheder, og vi er pt. i dialog med flere aktører, der satser på dette. Det er også vigtigt at pointere, at vi her og nu skal hjælpe virksomheder med at omstille sig fra papirbaseret til digital handel. Papiret forsvinder ikke uden videre, og vi forventer, at der i en årrække vil være behov for hybride-løsninger, der kan håndtere det digitale og papirbaserede workflow – det er både og.

* Læs mere om hvad UBL er for en størrelse, og hvordan den kan supportere blockchains

* Ligesom almindelige computerprogrammer kan gemmes som data, kan der gemmes specielle programmer på nogle typer af blockchains. Disse programmer kaldes smarte kontrakter (smart contracts), og udførelsen af disse programmer håndteres af mekanismer lignende dem der styrer, hvordan og hvornår der kan tilføjes nye blokke. En smart kontrakt kan fx være et program, der kan overføre digitale penge, når noget er blevet opfyldt. De kaldes en kontrakt, fordi de kan styre, hvordan to eller flere parter skal samarbejde. Kontrakterne er beskyttet af den blockchain, de ligger på, så man ikke kan trække dem tilbage eller ændre dem efterfølgende (Alexander Institute, 2018).