Loading...
Brexit2022-03-23T13:45:38+01:00

Ændringer vedrørende tidsplanen for indførelse af kontroller!

De nye krav til eksportsundhedscertifikater, som skulle indføres den 1. oktober 2021, vil nu blive indført den 1. juli 2022

Læs om de seneste oplysninger omkring Brexit, og hvordan det påvirker din virksomhed.

BREXIT – Eksportprocesser EU-UK

Eksport af mejeriprodukter fra EU til GB2022-01-10T14:04:11+01:00
 • Eksport af produkter af animalsk oprindelse omfattet af beskyttelsesforanstaltninger:

  • GB-importøren skal forhåndsregistrere inden varens ankomst ved hjælp af IPAFFS og give EU-eksportøren det unikke notifikationsnummer UNN.
  • Eksportør skal tilføje UNN til Health Certificate og give importøren en elektronisk kopi af Health Certificate.
  • GB-importøren skal uploade en elektronisk kopi af Health Certificate til IPAFFS.
  • Eksportøren skal sikre, at den originale Health Certificate følger med forsendelsen.
 • Fra 1. juli 2022:

  • GB-importøren skal forhåndsregistrere alle POAO (produkter af animalsk oprindelse) ved hjælp af IPAFFS
  • GB-importøren skal oprette en forhåndsregistreringen inden forsendelsens ankomst til indgangsstedet.
  • Dokumentkontrol kan udføres eksternt, uafhængigt af indførselsstedet.
  • Varer kan indføres ved ethvert indførselssted.
 • Fra 1. september 2022:

  • Eksportøren skal skaffe det relevante Health Certificate og sikre, at den følger forsendelsen
  • Eksportøren giver importøren en elektronisk kopi af HEALTH CERTIFICATE
  • GB-importøren skal uploade en elektronisk kopi af HEALTH CERTIFICATE i IPAFFS
 • EU-oprindelsesforsendelser EU-GB-EU krav:

  Januar 2021 POAO underlagt beskyttelsesforanstaltninger:

  • Forhåndsregistrering i TRACES og en ITAHC
  • Varer kan ind- og udføres af Storbritannien gennem enhver grænseport uden krav om fysisk eller ID-kontrol.
  • Bekræftelse af, at forsendelsen har forladt GB-område er påkrævet.
  • Fra 1. juli 2022 gældende for alle POAO:
  • Forhåndsregistrering i IPAFFS og vedlagt en GB HEALTH CERTIFICATE
  • Varer kan ind- og udføres af Storbritannien gennem enhver port uden krav om fysisk eller ID-kontrol.
  • Bekræftelse af, at forsendelsen har forladt GB-område er påkrævet.
 • EU-oprindelsesforsendelser EU-GB-RoW (Rest of the World) krav:

  Januar 2021 er POAO underlagt følgende beskyttelsesforanstaltninger:

  • Forhåndsregistrering i IPAFFS og vedlagt et GB HEALTH CERTIFICATE
  • Varer kan ind- og udføres af Storbritannien gennem enhver port uden krav om fysisk eller ID-kontrol.

  Fra 1. juli 2022 alle POAO:

  • Forhåndsregistrering i IPAFFS og vedlagt et GB HEALTH CERTIFICATE
  • Varer kan ind- og udføres af Storbritannien gennem enhver port uden krav om fysisk eller ID-kontrol.
 • Forbud og begrænsninger:

  • Forbud og begrænsninger på varer importeret fra EU indføres i overensstemmelse med den trinvise tilgang til importkontrol. Forbud og begrænsninger gælder allerede for produkter, der flytter fra EU til GB, med undtagelse af nogle kølede kødprodukter.
  • Der er lavet lovgivning for midlertidigt at fjerne Forbud og begrænsninger fra visse POAO under fase 1. Dette betyder f.eks., at varer som kølet hakket kød og kødpræparater fortsat kan importeres.
  • Fra fase 2 finder forbud og begrænsninger på POAO-anvendelse fuldt ud, på samme måde som det ville være tilfældet for ethvert andet tredjeland. Dette betyder, at EU-handlende ikke vil være i stand til at eksportere kølet hakket kød (oksekød, lam, svinekød, fjerkræ), frossent hakket kød (fjerkræ) og tilberedt kølet kød (alle arter) fra 1.7.2022.
Tidsplan for indførelse af kontroller2022-04-28T16:09:14+02:00
 • Importkontrol på EU-varer, som er planlagt fra juli måned, bliver ikke indført i 2022. Kontrollerne, som allerede er indført, forbliver aktive!

 • 01.07.2022: Krav til forudgående anmeldelse for produkter af animalsk oprindelse (POAO), visse animalske biprodukter (ABP) og højrisiko-fødevarer, der ikke er af animalsk oprindelse (HRFNAO), er ikke påkrævet før den 1. oktober 2021. Krav om eksport fødevarecertifikat til POAO og visse ABP træder i kraft på samme dato.
 • 01.07.2022: Toldimportangivelser er stadig påkrævet, men muligheden for at bruge ordningen med udskudt angivelse, herunder indsendelse af supplerende angivelser op til seks måneder efter, at varerne er importeret, er blevet forlænget til 1. januar 2022.
 • 01.07.2022: Sikkerhedserklæringer for import er ikke påkrævet før den 1. januar 2022.
 • 01.07.2022: Fysisk SPS-kontrol for POAO, visse ABP og HRFNAO er ikke påkrævet før den 1. januar 2022. På det tidspunkt foregår det ved grænsekontrolsteder.
 • 01.07.2022: Fysisk SPS-kontrol for POAO, visse ABP og HRFNAO er ikke påkrævet før den 1. januar 2022. På det tidspunkt foregår det ved grænsekontrolsteder.
 • 01.07.2022: Krav til forudgående anmeldelse og dokumentkontrol, herunder plantesundhedscertifikater, er påkrævet for planter og planteprodukter med lav risiko og indføres fra 1. januar 2022.
 • 01.03.2022: Fra marts 2022 vil kontrol ved grænsekontrolsteder foregå på levende dyr og planter med lav risiko og planteprodukter.

Erhvervsdrivende, der flytter kontrollerede varer til Storbritannien, vil fortsat ikke være berettigede til den udskudte toldangivelsesmetode. De skal derfor udfylde en fuld toldangivelse, når varerne kommer ind i Storbritannien.

Toldformaliteter2021-09-21T16:16:25+02:00
 • Virksomheder, der sælger varer til eller køber varer fra EU, skal nu overholde nye processer. Disse inkluderer:

  ○ Toldangivelser

  ○ Betaling af afgiftstakster (hvor virksomheder ikke er i stand til at bevise oprindelse for at få adgang til toldfri satser), afgifter og moms

  ○ Overholdelse af andre gældende ordninger (for eksempel flytning af animalske produkter, visse planter, kemikalier eller varer, der er omfattet af internationale aftaler).

 • Gælder også for virksomheder der blot sender / modtager en pakke.

 • EU har imidlertid indført fuld kontrol, hvilket er vigtigt, fordi enhver varebevægelse mellem Storbritannien og EU vil kræve handling på begge sider af grænsen.

IPAFFS (import af produkter, dyr, mad og foder)2022-01-10T14:06:42+01:00

Fra 1.10 skal alle POAO (produkter af animalsk oprindelse), der ankommer fra EU- eller EØS-lande, indberettes på forhånd via systemet for import af produkter, dyr, mad og foder (IPAFFS).

 • Importør skal registrere indførslen på forhånd via IPAFFS, og registreringen skal foretages af den person, der er ansvarlig for importforsendelsen.
 • For at få adgang til IPAFFS skal importøren oprette et statsligt gateway-id via Gov.uk

Fødevarecertifikater2022-01-10T14:07:37+01:00

Fra januar 2021: POAO (produkter af animalsk oprindelse) under beskyttelsesforanstaltninger skal ledsages af et fødevarecertifikat.

Fra juli 2022: Al POAO skal ledsages af et fødevarecertifikat

Certificeringsproces:

 • Sundhedscertifikatet udstedes af den kompetente myndighed i EU-landet
 • EU-eksportøren er ansvarlig for at opnå sundhedscertifikatet

 • EU-eksportøren skal give importøren en elektronisk kopi af fødevarecertifikatet, for at den kan uploades til IPAFFS ved forhåndsregistreringen
 • EU-eksportøren skal sikre, at en fysisk kopi følger forsendelsen
Procedurer for handel mellem EU og UK2022-01-10T14:13:23+01:00

Import fra et EU land fra 1 oktober 2021:

Import af POAO (produkter af animalsk oprindelse) skal være:

 • Ledsaget af et sundhedscertifikat (Health Certificate), så de kan foretage ekstern dokumentkontrol

 • Forudgående anmeldelse af importøren ved hjælp af IPAFFS

Importkrav til POAO under de beskyttelsesforanstaltninger, der blev indført den 1. januar 2021, vil fortsat gælde.

ABP (animalske biprodukter) skal være:

 • Ledsaget af et sundhedscertifikat, hvis det er tilgængeligt – hvis der ikke er noget sundhedscertifikat for din vare, skal du kontakte APHA, da varer muligvis kan sendes under licens og et kommercielt dokument
 • Forudgående anmeldelse af importøren ved hjælp af IPAFFS

HRFNAO (højrisiko mad og foder, der ikke er af animalsk oprindelse)

Enhver, der importerer HRFNAO, skal bruge IPAFFS til at indsende forhåndsmeddelelser om import.

Import fra et EU-land fra 1. juli 2022

POAO (produkter af animalsk oprindelse) og ABP (animalske biprodukter) skal rejse ind i Storbritannien på et etableret indgangssted med en passende BCP (grænsekontrolpost) fra 1. juli 2022.

Avlsmateriale skal:

 • Ledsages af et sundhedscertifikat, så de kan foretage dokumentkontrol
 • Blive indberettet på forhånd af importøren ved hjælp af IPAFFS
 • Gå ind på et etableret indgangssted med en passende BCP (border control post), så de er tilgængelige for dokumentar, identitet og fysisk kontrol

Niveauet for fysisk kontrol og identitetskontrol fra 1. juli 2022 vil være baseret på vurderinger af biosikkerhed og folkesundhedsrisici.

HRFNAO (højrisiko mad og foder, der ikke er af animalsk oprindelse)

Enhver, der importerer HRFNAO, skal:

 • Indsende forudgående meddelelser om import mindst en arbejdsdag inden varens ankomst

 • Indtaste dem gennem en BCP, så de kan have dokumentkontrol og om nødvendigt identitet og fysisk kontrol

Find en komplet liste over britiske BCPer.

Import fra et EU-land fra 1. marts 2022

Varer skal:

 • Ledsages af et sundhedscertifikat, så de kan foretage dokumentkontrol

 • Blive indberettet på forhånd af importøren ved hjælp af  IPAFFS

 • Ankomme ved et etableret indgangssted med en passende BCP, så de er tilgængelige for dokumenter, identitet og fysisk kontrol

Niveauet for fysisk kontrol og identitetskontrol vil være baseret på vurderinger af biosikkerhed og folkesundhedsrisici.

Alle højrisiko levende dyr importeret fra EU vil fortsat blive kontrolleret.

Du skal underrette APHA, hvis du planlægger at importere levende dyr, der ikke har brug for et sundhedscertifikat eller officiel dokumentation, men som skal indberettes under reglerne om handel med dyr og relaterede produkter (TARP – Trade in Animals and Related Products). For eksempel insekter, krybdyr og padder.

Hvis du importerer til Nordirland, skal du kontakte DAERA for at få råd om, hvad du skal gøre.

Når din forsendelse ankommer:

Dyr skal føres direkte til bestemmelsesstedet, der er anført i dokumentationen. Afhængigt af den importerede art kan det være nødvendigt, at dyr bliver på bestemmelsesstedet i 48 timer.

Forsendelser har muligvis brug for en kontrol efter importen. APHA vil kontakte dig for at arrangere et besøg, hvis der er behov for en yderligere kontrol.

Eksport af produkter af animalsk oprindelse fra EU til GB2022-01-10T14:16:53+01:00
 • Eksport af produkter af animalsk oprindelse under beskyttelsesforanstaltninger:

  • GB-importøren skal forhåndsregistrere inden ankomst ved hjælp af IPAFFS og give EU-eksportøren det unikke notifikationsnummer UNN.
  • Føj UNN til fødevarecertifikatet
  • Upload en elektronisk kopi af fødevarecertifikatet til IPAFFS.
  • Sørg for, at det originale fødevarecertifikat følger med forsendelsen.
 • Fra 1. oktober:

  • GB-importøren skal forhåndsregistrere alle POAO (produkter af animalsk oprindelse) ved hjælp af IPAFFS
  • GB-importøren skal foretage en forhåndsregistrering inden ankomst til indgangsstedet
  • Som eksportør skal du skaffe det relevante fødevarecertifikat og sikre, at det følger med forsendelsen
  • Du giver importøren en elektronisk kopi af fødevarecertifikatet
  • Importøren i Storbritannien skal uploade en elektronisk kopi af fødevarecertifikatet til IPAFFS
  • Dokumentkontrol kan udføres eksternt, uafhængigt af indførselsstedet
  • Varer kan ankomme til ethvert indførselssted.
 • EU-oprindelsesforsendelser – Krav:

  Januar 2021 POAO (produkter af animalsk oprindelse) underlagt beskyttelsesforanstaltninger:

  • Forudgående anmeldelse i TRACES (Trade Control and Expert System) og et ITAHC (Intra-Trade Animal Health Certificate)
  • Varer kan sendes ind og ud af Storbritannien gennem enhver grænsekontrol uden fysisk eller ID-kontrol krævet ved ind- eller udrejse.
  • Bekræftelse af, at sendingen har forladt GB-område, kræves.

  Juli 2022 alle POAO:

  • Forudgående anmeldelse i IPAFFS og et GB fødevarecertifikat
  • Varer kan komme ind eller ud af GB gennem enhver grænsekontrol uden nogen fysisk eller ID-kontrol krævet ved ind- eller udrejse
  • Bekræftelse af, at sendingen har forladt GB-område, kræves.
 • Forbud og begrænsninger:

  • Der er lavet lovgivning for midlertidigt at fjerne Forbud og Begrænsninger fra visse POAO under fase 1. Dette betyder f.eks., at varer som kølet hakket kød og kødprodukter fortsat kan importeres.
  • Fra fase 2 finder forbud og begrænsninger anvendelse fuldt ud på POAO, som det ville være tilfældet for ethvert andet tredjeland. Dette betyder, at EU-handlende ikke vil være i stand til at eksportere kølet hakket kød (oksekød, lam, svinekød, fjerkræ), frossent hakket kød (fjerkræ) og tilberedt kølet kød (alle arter) fra 01.07.2022.
Eksport af fisk og fiskeriprodukter fra EU til GB2022-01-10T14:20:41+01:00
 • Eksport af produkter af animalsk oprindelse under beskyttelsesforanstaltninger:

  • GB-importøren skal forhåndsregistrere inden ankomst ved hjælp af IPAFFS og give EU-eksportøren det unikke notifikationsnummer UNN.
  • UNN nummer skal indsættes i fødevarecertifikat.
  • Upload en elektronisk kopi af fødevarecertifikatet i IPAFFS.
  • Sørg for, at det originale fødevarecertifikat følger forsendelsen.
 • Fra 1. juli 2022:

  • GB-importøren skal forhåndsregistrere alle POAO (produkter af animalsk oprindelse) ved hjælp af IPAFFS
  • GB-importøren skal oprette en forhåndsregistrering inden ankomst til indførselsstedet.
  • Dokumentkontrol kan udføres eksternt, uafhængigt af indførselsstedet
  • Varer kan ankomme til ethvert indførselssted.
 • Fra 1. november 2022:

  • Eksportøren skal skaffe det relevante fødevarecertifikat og sikre, at det følger med forsendelsen
  • Eksportøren giver importøren en elektronisk kopi af fødevarecertifikatet
  • GB-importøren skal uploade en elektronisk kopi af fødevarecertifikatet i IPAFFS
 • Ulovlige, urapporterede og uregulerede (IUU) fiskerikrav

  Siden 01.01.2021 har import af de fleste fisk fra EU krævet validerede-, ikke officielt udstedte- og regulerede dokumenter, herunder:

  • Fangstcertifikat(er): Det er eksportørens ansvar at sikre, at et fangstcertifikat udfyldes på eksportstedet.
  • Forarbejdningserklæring: Hvis fisk er blevet forarbejdet i et land, der ikke er det oprindelige fangstfartøjs flagstat, skal der fremlægges en behandlingserklæring.
  • Bevis for opbevaring: Hvis fisk er blevet opbevaret i et land, der ikke er det oprindelige fangstfartøjs flagstat, kræves bevis for opbevaring.

  Disse dokumenter skal udfyldes af eksportøren, valideres af den relevante kompetente myndighed og derefter sendes til importøren.

  Importøren skal derefter sende disse til den relevante havnesundhedsmyndighed i ankomsthavnen på forhånd.

 • Krav til IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) -fiskeri:

  Alle tredjelandsfiskerfartøjer er nødt til at lande i passende, udpegede havne – https://psc.neafc.org/designated-contacts#GBR – og indsende den relevante havnestatskontrolformular, hvis de fanges i NEAFC-konferenceområdet.

  Tredjelandsfiskerfartøjer, der lander fersk fisk til Det Forenede Kongerige (undtagen EU-fartøjer, der lander i NI) er også forpligtet til inden landing:

  • Indsende en forudgående underretningsformular
  • Indsende en erklæring før landing
  • Sende et komplet og valideret fangstcertifikat
  • Overholde toldformaliteter.

  Tredjelands fødevaregodkendte skibe (dvs. fabriks-, fryser- og køleskibe), der lander frossen eller forarbejdet fisk, skal også fra den 1. oktober:

  • udfylde et kaptajnscertifikat og forhåndsregistrere i IPAFFS.
 • EU-oprindelsesforsendelser EU-GB-EU krav:

  Januar 2021 er POAO underlagt følgende beskyttelsesforanstaltninger:

  • Forhåndsregistrering i TRACES og en ITAHC
  • Varer kan ind- og udføres af Storbritannien gennem enhver grænseport uden krav om fysisk eller ID-kontrol.
  • Bekræftelse af, at forsendelsen har forladt GB-område, kræves.

  Fra oktober 2021 alle POAO:

  • Forhåndsregistrering i IPAFFS og en GB Health Certificate
  • Varer kan ind- og udføres af Storbritannien gennem enhver grænseport uden krav om fysisk eller ID-kontrol.
  • Bekræftelse af, at sendingen har forladt GB-område, kræves.
 • EU-oprindelsesforsendelser EU-GB-RoW (Rest of the World) krav:

  Fra januar 2021 POAO (produkter af animalsk oprindelse) underlagt beskyttelsesforanstaltninger:

  • Forhåndsregistrering i IPAFFS og en GB Health Certificate
  • Varer kan ind- og udføres af Storbritannien gennem enhver grænseport uden krav om fysisk eller ID-kontrol.

  Fra 1. juli 2022 alle POAO:

  • Forhåndsregistrering i IPAFFS og en GB Health Certificate
  • Varer kan ind- og udføres af Storbritannien gennem enhver grænseport uden krav om fysisk eller ID-kontrol.
 • Forbud og begrænsninger:

  • Forbud og begrænsninger på varer importeret fra EU indføres i overensstemmelse med den trinvise tilgang til importkontrol. Forbud og begrænsninger gælder allerede for produkter, der flytter fra EU til GB, med undtagelse af nogle produkter af animalsk oprindelse.
  • Der er lavet lovgivning for midlertidigt at fjerne Forbud og begrænsninger fra visse POAO under fase 1. Dette betyder f.eks., at varer som kølet hakket kød og kødpræparater fortsat kan importeres.
  • Fra fase 2 finder forbud og begrænsninger på POAO fuld anvendelse, på samme måde som det ville være tilfældet for ethvert andet tredjeland. Dette betyder, at EU-handlende ikke vil være i stand til at eksportere kølet hakket kød (oksekød, lam, svinekød, fjerkræ), frossent hakket kød (fjerkræ) og tilberedt kølet kød (alle arter) fra 01.07.2022.

Find ud af, hvordan ClearView Trade kan hjælpe din virksomhed med at lette eksportprocesserne med Storbritannien ved at kontakte vores salgsteam på tlf. +45 53 71 03 04 eller send en mail til sales@clearviewtrade.com

ClearView Trade Brexit værktøjskasse

Vi hjælper dig med at handle lettere med Storbritannien – læs mere om:

Vil du vide mere om Eksport Portalen?

Få endnu mere at vide om Brexit og og hvilken indflydelse, det får på din virksomhed. Tilmeld dig vores kommende webinar med emnet “Brexit”

Tilmeld dig vores webinar

Book en demonstration eller bestil en trial i 30 dage

Få den fulde oplevelse af et komplet digitaliseret workflow og et samlet overblik fra ordre til levering. Book en tid til en personlig demonstration af Eksportportalen eller bestil en trial, som er en 30 dages prøveperiode uden binding.

Book demo
Bestil trial
Go to Top