Digitale oprindelsescertifikater

Oprindelsescertifikater fås nu digitalt, og det betyder, at certifikaterne kan udstedes og distribueres langt hurtigere end et papircertifikat. Et digitalt oprindelsescertifikat kan nu afløse det fysiske certifikat, men hvad betyder det, og hvad er et digitalt oprindelsescertifikat egentlig?

Kort fortalt, er det digitale oprindelsescertifikat originalen, dvs. en XML-fil som typisk vises som en PDF, der er stemplet og signeret digitalt. Når et oprindelsescertifikat udstedes som et digitalt certifikat, er dette det gyldige certifikat. Det betyder, at et udprint af det digitale certifikat er en fysisk kopi af det digitale originalcertifikat. Dette står i modsætning til et fysisk certifikat, hvor en indscannet kopi af certifikatet vil være en digital kopi af det fysiske originalcertifikat.

Digitaliseringen af certifikaterne flere fordele for både eksportører og importører, idet dokumenterne kan distribueres meget hurtigere end hidtil og vil dermed øge hastigheden i hele forsyningskæden. Hele certifikat-flowet bliver mere fleksibelt og kan potentielt frigøre arbejdskapital, fordi ventetid kan reduceres hos både eksportører og importører. Certifikaterne kan samtidig deles digitalt, hvilket er meget hurtigere end fx at sende certifikaterne med post eller kurrer.

Hvordan kommer man i gang med det digitale oprindelsescertifikat? Først og fremmest skal man som eksportvirksomhed sikre sig, at kunden/ importøren vil acceptere digitale oprindelsescertifikater, men langt de fleste lande accepterer dette. På nuværende tidspunkt har vi hos ClearView Trade kun kendskab til Egypten, som ikke accepterer digitale certifikater.

Så det er oftest et spørgsmål om at sikrer sig, at importøren vil acceptere et digitalt signeret oprindelsescertifikat i PDF-format. Der er selvfølgelig forskel fra region til region og fra importør til importør, så sørg for at tjekke inden du går i gang.

I Danmark kan få man udstedt oprindelsescertifikater af de fire handelskamre, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, og SMVdanmark. Så næste skridt er at kontakte sit handelskammer og høre, om de tilbyder digitale oprindelsescertifikater.