DIX – Fødevarestyrelsen digitaliserer fødevarecertifikater

Morten Øllgaard - CEO

Morten Jensen Øllgaard

Cofounder & CEO

Hvad er DIX?

Fødevarestyrelsen (FVST) arbejder på at digitalisere processen omkring udstedelsen af eksportcertifikater som et led i Danmarks samlede eksportstrategi. Det gør det lettere at afsætte produkter for de danske eksportører på eksportmarkederne.

Formålet er at afskaffe et administrativt tungt system med mange manuelle og tidskrævende håndtereringsprocesser for både Fødevarestyrelsen og erhvervslivet, og derfor har man oprettet DIX-projektet, som er FVST’s nye IT-system til formålet.

DIX (forkortelse for Digitale Eksportcertifikater)  kommer til at betyde både nye krav og nye processer hos landets fødevareeksporterende virksomheder, men det giver også nye muligheder, når hele området på sigt digitaliseres.

Hvad understøtter DIX?

Iflg. FVST understøtter DIX flg.:

 • Danmarks digitale vækst ved digitalisering af ansøging, sagsbehandling og overlevering af eksportcertifikater
 • Forbedring og ensretning af Fødevarestyrelsens behandling af anmodning om certificering
 • Integrering af Fødevarestyrelsens digitale kontrolregistrering med DIX, så eventuelle restriktioner oplyses den udstendede dyrlige direkte i DIX
 • Automatisk overførsel af anmodninger om udstedelse af eksportcertifikater via en direkte kontakt mellem virksomhedernes og Fødevarestyrelsens system
 • Reducering af antallet af fejlbehæftede certifikater
 • Fritagelse af virksomhedernes for print af eksportcertifikater samt registrering og opbevaring af certifikatpapir
 • En større ensretning af layout for 3. lands certifikater, som letter udfyldelse, overblik og kontrol
 • Grundlaget for digital udveksling af certifikater med tredjelande
 • Dataindsamling om brugen af certifikater
 • Minimering af kurérkørsel og papirforbrug

Hvilke virksomheder berøres af DIX?

Alle virksomheder, der eksporterer fødevarer, foder og animalske biprodukter til lande uden for EU, skal håndtere fødevarecertifikater (sundhedscertifikater) via DIX, når it-systemet bliver udrullet.

Fuld digitalisering med udveksling af data

Når DIX-projektet er fuldt udrullet bliver processen som herunder på figuren, som FVST har produceret.

Stor ændring i praksis

Hvor man i dag henter certifikaterne på FVST’s hjemmeside (via certifikatdatabasen), kommer man fremover til at anmode digitalt om certifikaterne. Det betyder at alle tidligere processer skal laves om – og det betyder bl.a. også nye IT-krav til virksomhedernes fremtidige håndtering af certifikaterne.

Hvad er ClearView Trades rolle i forhold til DIX?

Hos ClearView Trade har vi udviklet den digitale platform, som bl.a. kunder hos Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og SMVdanmark bruger dagligt til at håndtere deres eksportprocesser – herunder fødevarecertifikaterne.

Vi er blevet inviteret med i Fødevarestyrelsens DIX-følgegruppe, fordi omkring 40% af de alle danske fødevarecertifikater bliver lavet på vores platform. Derfor har vi stor erfaring med digitalisering af eksportdokumenter – herunder netop fødevarecertifikater. Vi bidrager til DIX med input – også tekniske aspekter – for at vi sammen får skabt den bedste løsning for dansk eksport.

Hvordan ser tidsplanen ud?

Den seneste melding fra Fødevarestyrelsen er, at de forventer at gå i luften med første bølge i juni 2023. Herefter udrulles DIX i flere bølger – i alt forventer man at der bliver tale om 11 bølger.

Arbejdet med masseindlæsning (et andet ord for dataoverførsel) til DIX-systemet er sat i gang, og de første workshops er allerede afholdt.

FVST oplyser, at der vil være tale om en gradvis indfasning. Den digialte anmodningsproces kommer til at foregå løbende. DIX vil også kunne understøtte udstedelsen af elektroniske certifikater direkte til myndigheder i modtagerlandene – inklusiv digital udveksling af oplysninger.

DIX tidsplan

Herover DIX-tidsplanen som den iflg. FVST ser ud pt. (nov. 2022 – med forbehold for justeringer).

Hvad kan du gøre?

Bliver I som fødevare-/ingrediensvirksomhed berørt af DIX, er der flere ting I skal overveje for at være på forkant, selvom I ikke oplever DIX som relevant for jer endnu:

 1. Følge med i udviklingen – fx her på siden og/eller hos Fødevarestyrelsen
 2. Koble jer på med-udviklingen af en fælles API-integration via ClearView Trade-platformen
 3. Starte dialogen med jeres IT-leverandør
 4. Deltage i workshops og andre arrangementer og i netværksmøder

Få nyt om DIX direkte i indbakken

Du er meget velkommen til at tilmelde dig vores målrettede nyhedsbrev ‘BRIEF – Fødevarer og ingredienser‘.

I kraft af vores nøglerolle omkring digital håndtering af fødevarecertifikater, er vi en del af DIX-følgegruppen. Følgegruppen består af en lille gruppe virksomheder – herunder Arla, Danish Crown, IBM og Dansk Erhverv.

Derfor er vi fuldt opdateret med udviklingen direkte fra hestens egen mund – FVST og sørger for at opdatere alle interesserede her på siden.

Det gælder både omkring tidsplanen og praktikken, men sideløbende vil vi også analysere og udvikle på en fælles integration fra ClearView Trade-platformen til DIX.

Vi sender dig nyt om bl.a. DIX-projektet og andre relevante info, i stedet for du selv skal søge informationen i en travl hverdag.

Vi holder dig opdateret – tilmeld dig her

Hvordan kan ClearView Trade hjælpe dig?

DIX er som bekendt et myndighedsprojekt. Det betyder typisk at processen kan være mere kompliceret at gennemskue for de berørte virksomheder, da setuppet omfatter mange aktører og interessenter, høringssvar osv. Mange virksomheder har ikke allokeret ressourcer til at følge projektet, og derfor kan det hurtigt blive uoverskueligt.

Vi hjælper gerne interesserede virksomheder på vej, for at vi får skabt den bedste tværgående løsning, som giver dansk eksport de bedste kort på hånden i en hård konkurrence. Vi byder bl.a. ind med at:

 • Agere ”vagthund” ved at følge udviklingen tæt på virksomhedernes vegne
 • Tale fødevarevirksomhedernes sag og sikre, at man gør alt for at imødegå de problemstillinger, de eksporterende virksomheder står overfor i dagligdagen
 • Udvikle et automatisk og integreret løsning, som fjerner alt unødigt, tidskrævende og manuelt dobbeltarbejde via platformen

Hvad ved vi – og hvad mangler vi svar på?

Her – oktober 2022 har vi endnu ikke et overblik over, hvilke certifikater man vil starte med. Dog har FVST oplyst, at man ruller ca. 10% af de samlede certifiakater ud af gangen.

Processen vil strække sig over mange måneder, idet man internationalt skal have opdateret certifikatdatabasen og designet af disse på tværs af berørte lande.

FVST har oplyst hvordan man forventer indlæsning af dokumenter vil komme til at foregå. Alt peger på, at alle certifikater skal håndteres manuelt, da masseindlæsning af disse ikke indgår som en del af DIX it-systemet. Har fødevare- og ingrediensvirksomhederne et ønske om at undgå manuelt arbejde, kræver det disse virksomhederne selv udvikler og investerer i et API til formålet mellem den enkelte virksomhed og FVST. 

En alternativ løsning kan være, at vi hos ClearView Trade udvikler en fælles løsning, som via API giver platformens brugere nem og opdateret adgang til certifikatdatabasen. Kontakt os, hvis du vil høre mere og evt. deltage i en foranalyse.

Del artikel
Facebook
LinkedIn
Om forfatteren

Morten er Cofounder & CEO i ClearView Trade. Han er dybt passioneret omkring dansk eksport – ikke mindst vedrørende DIX-projektet.

Morten Øllgaard - CEO

Morten Jensen Øllgaard

CEO

Få del i platformens mange fordele med det samme

Nyheder du måske er interesseret i