FAQ

Du har spørgsmålene, og vi har svarene.
Vi har samlet alle de spørgsmål, vores kunder har stillet os i tidens løb – og det kan forhåbentlig hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, du måtte sidde med.

Papir og forstørrelsesglas foldet i papir

Find svar på dine spørgsmål her

Har du spørgsmål angående certifikater og andre processer på ClearView Trade-platformen? Eller har du brug for at forstå begreber og fagudtryk i relation til eksport? Klik på de nedenstående kategorier, og bliv ført direkte hen til oversigten af spørgsmål.

Har du undersøgt alle kategorierne, og kan du stadigvæk ikke finde svar på dit spørgsmål? Så er du altid velkommen til at kontakte os – så sørger vi for at besvare dit spørgsmål. Vi lægger naturligvis også dit spørgsmål op på FAQen, så det bliver nemmere for den næste besøgende at finde svaret.

Fødevarecertifikat

Som eksportør af fødevarer og animalske produkter er man som eksportør ansvarlig for at overholde de betingelser, der er påkrævet af modtagerlandet. Et udfyldt og godkendt fødevarecertifikat (sundhedscertifikat eller HC) er eksportørens bevis for, at alle de givne betingelser er overholdt.

Et fødevarecertifikat skal bruges, når transporten inkluderer fødevarer og animalske produkter, og når transporten skal krydse landegrænser.

Mange kategorier af varer er omfattet af et fødevarecertifikat. Det drejer sig eksempelvis om fødevarer, forsendelser af bestemte, levende dyr, avlsmateriale (sæd, æg/embryoner), animalske biprodukter, foder mm. 
Er du som eksportør eller importør i tvivl om en given forsendelse behøver et fødevarecertifikat?
Besøg Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse mere om fødevarecertifikater samt kontakte styrelsen direkte.

Et fødevarecertifikat bruges ved import- og eksport af fødevarer og animalske (bi-)produkter. Fødevarecertifikatet bruges til at bekræfte, at betingelserne for im- og eksporten er overholdt.

Et veterinærcertifikat bruges ved import- og eksport af levende dyr. Certifikatet anvendes i mange sammenhænge. Hvis en familie gerne vil have hunden med på ferie i et andet land, skal de have udstedt et veterinærcertifikat, som bl.a. bekræfter, at hunden har fået de nødvendige vacciner, etc. Når en landmand skal importere- eller eksportere grise på tværs af landegrænser, skal han/hun ligeledes have udstedt et veterinærcertifikat. Certifikatet indeholder informationer såsom: Dyreart, køn, race, alder, øremærke, vægt, etc.

Nej, du skal have et abonnement til ClearView Trade-platformen for at oprette fødevarecertifikater. Hvis du er interesseret i at høre, hvad det koster at komme i gang med at lave fødevarecertifikater, kan du besøge vores prisside eller kontakte vores salgsafdeling.

Vi udsteder ikke fødevarecertifikater. 
Du kan oprette alle dine fødevarecertifikater digitalt på vores platform, men de skal underskrives- og stemples af Fødevarestyrelsen, før de er gyldige. Vores printservice ligger ved siden af Fødevarestyrelsen i Vejen, og de kan hjælpe med at få godkendt dine fødevarecertifikater, hvis du er tilkoblet styrelsens kontor i Vejen.

Oprindelsescertifikat

Et oprindelsescertifikat udstedes for at dokumentere eksportvarens oprindelse, eksempelvis for at vise om varen har dansk eller EU-oprindelse. Certifikaterne udstedes, når importøren har behov for at kunne dokumentere den præcise oprindelse af produkterne, fordi importlandets myndigheder kræver dette. Det er kun relevant for de lande, som EU ikke har en frihandelsaftale med.

Ved eksport til en række lande uden for EU kræver modtageren, at der vedlægges et oprindelsescertifikat.

Mange forskellige varegrupper er omfattet af brugen af  oprindelsescertifikater. Det kan både være fødevarer, tekstiler, møbler, etc. 
Hvis varen er produceret i EU og skal eksporteres ud af EU, skal der typisk bruges et oprindelsescertifikat – uanset varetype.

Et digitalt oprindelsescertifikat har samme egenskaber som et fysisk oprindelsescertifikat. Det digitale certifikat udfyldes-, sendes- og godkendes elektronisk. Når du udfylder et oprindelsescertifikat på vores platform, sendes det digitalt til dit handelskammer, som underskriver- og stempler det digitalt. Efter godkendelsen sendes certifikatet tilbage til dig via platformen.

Processen er langt hurtigere end det fysiske alternativ, og certifikaterne kan tilmed udfyldes automatisk på platformen. 

Listen over lande, der accepterer det digitale oprindelsescertifikat, er lang. Der er efterhånden kun en mindre håndfuld af lande, som af forskellige årsager ikke accepterer det digitale certifikat. Hvis et land ikke accepterer digitale oprindelsescertifikater, kræver de typisk, at der påføres en apostille eller et ambassadestempel. Hvis I står i en situation, hvor I har brug for legalisering af jeres certifikater, står vores samarbejdspartnere i CIBT altid klar til at hjælpe jer.

Ja, du kan godt oprette oprindelsescertifikater uden at have et fast abonnement til ClearView Trade-platformen. 
Du betaler et transaktionsgebyr, hver gang du opretter et oprindelsescertifikat, men det kræver ikke nødvendigvis et abonnement. Hvis du vil have adgang til flere funktioner, kræver det, at du har et abonnement.

Vi udsteder ikke oprindelsescertifikater. 
Du kan lave alle dine fysiske- og digitale oprindelsescertifikater på vores platform, men certifikaterne er ikke gyldige, før de bliver underskrevet- og stemplet af et handelskammer. Vi samarbejder med de danske handelskamre, og du kan derfor sende dine certifikater direkte til kamrene fra vores platform. Handelskamrene kan godkende oprindelsescertifikaterne digitalt, og du slipper derfor for at fragte certifikaterne frem og tilbage.

EUR.1-certifikat

EUR1 er et varecertifikat, der udstedes af myndighederne i eksportlandet. Certifikatet bruges til at dokumentere, hvor en vare kommer fra. I Danmark er det Toldstyrelsen, der udsteder EUR.1-certifikater. 
Bestemte betingelser skal være opfyldt, før Toldstyrelsen udsteder EUR.1-certifikater:

 • Eksporten skal være sikret og skal kunne dokumenteres med et Movement Reference Number på en eksportangivelse.
 • Varerne skal opfylde oprindelsesreglerne i den relevante frihandelsaftale.
 • Virksomheden skal kunne dokumentere varernes præferentielle oprindelse over for Toldstyrelsen.
 • Varerne skal være enten fuldt ud fremstillet eller være tilpas be– eller forarbejdet i henhold til den relevante frihandelsaftale.

EUR.1-certifikatet bruges, når varer skal eksporteres til bestemte lande uden for EU, i de tilfælde hvor varen kan opnå oprindelse ifølge en præferenceaftale. 

Nej, du skal have et abonnement til ClearView Trade platformen for at oprette EUR.1-certifikater. Hvis du er interesseret i at høre, hvad det koster at komme i gang med at lave EUR.1-certifikater, kan du besøge vores prisside eller kontakte vores salgsafdeling.

Vi udsteder ikke EUR.1-certifikater. 
Du kan oprette- og udfylde alle dine ansøgninger til EUR.1-certifikater på vores platform, men certifikatet skal godkendes- og udstedes af Toldstyrelsen, før det er gyldigt.

A.TR.-certifikat

Et A.TR.-certifikat er et dokument, som anvendes i forbindelse med told mellem EU-lande og Tyrkiet. ATR er en forkortelse for “admission temporaire roulette”. 
Når et A.TR.-certifikat udstedes på visse varer, drager disse varer fordel af toldpræferencer. Det betyder, at toldsatsen bliver billigere og i nogle tilfælde ikke-eksisterende. 
A.TR.-certificeringen er en særlig toldaftale mellem EU og Tyrkiet. Aftalen er ikke baseret på varens oprindelse. Til gengæld vidner certifikatet om, at et bestemt produkt har gennemgået ATR-godkendelsen og nu er i fri omsætning.

Et A.TR.-certifikat er aldrig strengt påkrævet, men det kan være meget fordelagtigt, når man sender varer mellem Tyrkiet og et EU-land. Med dette certifikat undgår man visse toldforpligtelser, hvilket gør det essentielt for de fleste import- eller eksportvirksomheder. 

For at kvalificere sig til en ATR-certificering skal de pågældende varer være i omløb i enten Tyrkiet eller i et land fra EU. Herunder dækker certifikatet følgende kategorier:

 • Industriprodukter
 • Landbrugsprodukter
 • Produkter fra ECSC (European Coal and Steel Community)

Nej, du skal have et abonnement til ClearView Trade platformen for at kunne oprette A.TR.-certifikater. Hvis du er interesseret i at høre, hvad det koster at komme i gang med at lave A.TR.-certifikater, kan du besøge vores prisside eller kontakte vores salgsafdeling.

Vi udsteder ikke A.TR.-certifikater. 
Du kan oprette- og udfylde alle dine ansøgninger til A.TR.-certifikater på vores platform, men certifikatet skal godkendes af Toldstyrelsen, før det er gyldigt.

ATA-Carnet

Et ATA-Carnet er et tolddokument, som erstatter ind- og udførselspapirer i de lande, der er med i ordningen. Dokumentet omfatter også sikkerhedsstillelse for told og afgifter. Over 70 lande accepterer et ATA-Carnet, blandt andet lande i Europa, Asien, Australien og Nordamerika. 
Det er vigtigt at pointere, at ordningen om ATA-Carnet er baseret på en international aftale om at tillade import af varer midlertidigt til et andet land, i op til 1 år. Det skal forstås sådan, at de varer, som er blevet indført, skal hjemtages til oprindelseslandet igen inden gyldighedsfristen udløber.

Når du indfører varer i et land midlertidigt, skal du bruge et ATA-Carnet. Det vil sige, at carnetet bruges, når du indfører varer, som du planlægger at udføre igen.
Hvis en håndværkervirksomhed f.eks. skal ind i et andet land for at udføre et stykke arbejde, skal de bruge et carnet, hvis de vil undgå at betale told for det værktøj, der indføres. Med carnetet kan redskaberne indføres toldfrit, så længe at de udføres igen.

Som eksportør bliver ens liv markant nemmere med et ATA-Carnet. Man undgår at betale told og afgifter i både indførsels- og transitlandene, og man undgår også:

 • Besværlige toldprocedurer (da man har ét, samlet tolddokument).
 • At skulle stille sikkerhed.
 • At skulle håndtere mange forskellige valutaer.
 • Ventetid.
 • Eksport- og importformaliteter i EU.

Et ATA-Carnet dækker stort set alle varer, der ikke er fødevarer. Det kan eksempelvis være lyd- og lysudstyr, kameraer, køretøjer, tøj, sportsudstyr, musikinstrumenter, værktøj mm.

Ja, du kan godt oprette ATA-Carneter uden at have et abonnement til ClearView Trade-platformen. 
Du betaler et transaktionsgebyr, hver gang du opretter et ATA-Carnet, men det kræver ikke nødvendigvis et abonnement. Hvis du vil have adgang til flere funktioner, kræver det, at du har et abonnement.

Vi udsteder ikke ATA-Carnet. 
Du kan oprette- og udfylde alle dine ATA-Carneter på vores platform, men Carneterne skal godkendes af et handelskammer, før det er gyldigt. Vi samarbejder med de danske handelskamre, og derfor kan du sende dine Carneter til kamrene direkte fra platformen.

CMR-fragtbrev

Et CMR-fragtbrev er baseret på CMR-loven. CMR-loven fastlægger reglerne for ejerskab og ansvar i forbindelse med varetransport ad vej. Derfor er CMR i sig selv ikke et dokument, men derimod en betegnelse for en international aftale. 
Med et CMR-fragtbrev etableres lovgivningen i forbindelse med et samarbejde mellem et handelsselskab og en transportvirksomhed. Når begge parter underskriver dokumentet, går de samtidig med til at overholde aftalens betingelser.

Et CMR-fragtbrev er standardkontrakten inden for fragt og transport i Europa. Derudover er flere lande i Afrika, Mellemøsten og Centralasien også en del af aftalen. 
Hvis jeres firma transporterer varer ad vej i ét af de lande, som er med i CMR-aftalen, er det nødvendigt at udfylde et CMR-fragtbrev. Dette sikrer jer blandet andet:

 • At transportvirksomheden ikke kan afvise eller aflyse jeres varetransport
 • Mere juridisk beskyttelse i tilfælde af, at varerne bliver beskadiget

Nej, du skal have et abonnement til ClearView Trade-platformen for at kunne oprette CMR-fragtbreve. Hvis du er interesseret i at høre, hvad det koster at komme i gang med at lave CMR-fragtbreve, kan du besøge vores prisside eller kontakte vores salgsafdeling.

Et CMR-fragtbrev dækker alle varer, som transporteres ad vej inden for de lande, som er en del af CMR-aftalen. 
Det er dog vigtigt at I sørger for, at jeres virksomhed udfylder CMR-fragtbrevet korrekt. Hvis dokumentet ikke er korrekt udfyldt, risikerer I nemlig, at jeres varer ikke er tilstrækkeligt dækket under lovgivningen.

Free Sale Certifikat

Et Free Sale Certifikat bruges ved import- og eksport af kosmetiske produkter, pesticider, medicinsk udstyr etc. En kunde kan altid kræve at se et Free Sale Certifikat, hvis der er tale om varer, som har EU-/myndighedsgodkendelse. Certifikatet har til formål at bevise, at den omtalte vare er godkendt/i omløb i producentens land.

Et Free Sale Certifikat skal bruges, når man eksporterer kosmetiske produkter, medicinsk udstyr og biocider/pesticider, som er EU-godkendte. Hvis man importerer- og eksporterer ikke-godkendte varer, kan man bede sit handelskammer om en påtegning på sine eksportcertifikater.

Free Sale Certifikatet dækker over en række EU-godkendte varer. Det er varer såsom kosmetiske blandinger, biocider, pesticider, medicinske produkter etc.

Nej, du skal have et abonnement til ClearView Trade-platformen for at kunne oprette Free Sale Certifikater. Hvis du er interesseret i at høre, hvad det koster at komme i gang med at lave Free Sale Certifikater, kan du besøge vores prisside eller kontakte vores salgsafdeling.

Vi udsteder ikke Free Sale Certifikater. 
Du kan oprette- og udfylde alle dine ansøgninger til Free Sale Certifikater på vores platform, men certifikatet skal godkendes og udstedes af Miljøstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen eller Fødevarestyrelsen (afhængig af produktet) før det er gyldigt.

EMCS og e-Export

EMCS står for “Excise Movement and Control System” og er et internationalt system, som bruges ved import- og eksport af vin, øl, spiritus, tobak og visse mineralolieprodukter. Systemet bruges til at registrere bevægelsen af de førnævnte varer i EU. EMCS kan tilgås fra Skats hjemmeside. Du kan læse mere om EMCS her.

Det er obligatorisk for virksomheder at anvende EMCS, når der importeres- og eksporteres vin, øl, spiritus, tobak og visse mineralolieprodukter. EMCS skal bruges, når der flyttes varer mellem to EU-lande. EMCS kan tilgås fra Skats hjemmeside. Du kan læse mere om EMCS her.

Ja, du kan tilgå EMCS direkte fra vores platform. ClearView Trade-platformen er integreret med EMCS, hvilket betyder, at du kan lave dine indberetninger i sammenhæng med dine andre eksportprocesser. På den måde slipper du for at hoppe rundt i forskellige systemer. Besøg vores guide, og se, hvordan du tilgår EMCS på platformen.

E-Export er et digitalt system, som er udviklet af Skattestyrelsen. Systemet bruges til at angive varer til eksport. Når varer udføres af EU, skal de registreres i e-Export. På den måde er det muligt for myndighederne at holde styr på den danske eksport ud af EU. For at bruge e-Export skal man som virksomhed søge om en tilladelse på Skats hjemmeside. Du kan læse mere om e-Export her.

E-Export bruges til at angive varer til eksport. Når varer udføres af EU, skal de registreres i e-Export. En virksomhed skal have en godkendt tilladelse af Skattestyrelsen for at bruge e-Export. Tilladelsen søges på Skats hjemmeside. Du kan læse mere om e-Export her.

Ja, du kan godt lave indberetninger til e-Export på vores digitale platform. ClearView Trade-platformen er integreret med Skats e-Export, og du kan derfor tilgå systemet direkte fra platformen. På den måde slipper du for at skifte frem og tilbage mellem forskellige systemer. Besøg vores guide, og se, hvordan du tilgår e-Export på platformen.

Nej, du skal have et abonnement for at kunne tilgå EMCS og e-Export via ClearView Trade-platformen. Hvis du er interesseret i at høre, hvad det koster at komme i gang med at lave EMCS og e-Export, kan du besøge vores prisside eller kontakte vores salgsafdeling.

Transportbooking

Ja! Du kan booke al din transport direkte på ClearView Trade-platformen. 
Når du har oprettet dine certifikater, toldangivelser, etc., kan du gå direkte videre til at booke din transport. Du kan booke til forskellige forsendelser og hos forskellige fragtfirmaer. Når du booker transport på platformen, slipper du for at skifte til fragtfirmaernes systemer, når fragten skal bestilles. Du får desuden et samlet overblik over alle dine forsendelser, når de er samlet på én platform.

Ja, du kan booke hos mange forskellige fragtfirmaer direkte på platformen. Du kan bestille fragt hos alle de kendte fragtfirmaer, og du kan bruge forskellige transportører til forskellige forsendelser.

Ja, vi har en Track & Trace funktion på ClearView Trade-platformen, som gør det nemt for dig at følge dine forsendelser. Det gør det desuden nemt at holde kunderne opdateret, så de ved, hvornår forsendelsen ankommer. 

Nej, du skal have et abonnement for at kunne booke transport på ClearView Trade-platformen. Hvis du er interesseret i at høre, hvad det koster at komme i gang med at booke transport på platformen, kan du besøge vores prisside eller kontakte vores salgsafdeling.

Øvrige

Du kan tjekke status på ClearView Trade-platformen, hvor du har et overblik over dine handlinger. På den måde er du aldrig i tvivl om statusen på dine dokumenter og certifikater.

Det tager normalt mellem 1 og 3 timer at få et dokument/certifikat underskrevet og stemplet.

Ja, du kan få en gratis demonstration af platformens funktioner ved at kontakte vores kundeservice via mail: support@clearviewtrade.com eller på telefon: +45 53 52 52 28. Præsentationen afholdes sammen med af vores Customer Success-medarbejdere, og den tager altid udgangspunkt i dine specifikke behov.

Du kan komme i gang med at bruge platformen inden for et par timer. Det kræver blot, at din virksomhed bliver oprettet på platformen. Hvis I bestiller en ERP-integration, tager det cirka 2-3 uger, før integrationen er gennemført.

Ja, dine data er altid fuldkommen sikre, når de ligger på platformen. Det er meget vigtigt for os at beskytte folks personlige data, så vi har opdateret vores processer og politikker for at overholde EU’s databeskyttelsesregler (GDPR).

Ja, du har selv mulighed for at vælge, om du vil arbejde på dansk eller engelsk, når du bruger platformen. Platformen tager udgangspunkt i din browsers sprogindstillinger, så hvis du indstiller din browser til engelsk, skifter sproget på platformen ligeledes til engelsk. 
Vi har mange kunder, som har afdelinger og medarbejdere spredt rundt i hele verden, og vi ved derfor, hvor vigtigt det er at kunne imødekomme både dansk- og engelsksprogede brugere. 

Ja, du kan invitere alle dine kunder ind på platformen.  
Når du inviterer dine kunder ind på platformen, kan de se alle de dokumenter, du giver dem adgang til. Det styrker samarbejdet mellem virksomhed og kunde og øger gennemsigtigheden i eksportprocessen.

Ja, I kan have så mange aktive brugere, som I har brug for.  
Mange virksomheder har flere medarbejdere, der håndterer f.eks. eksportcertifikater, og vi ved, at det er vigtigt at kunne have alle medarbejdere samlet på ét system. Derfor kan I oprette flere brugere under samme virksomhed, og I kan desuden give brugerne forskellige roller på platformen, så de kan tilgå forskellige funktioner.

Du kan altid kontakte vores support-afdeling, hvis du har spørgsmål. Du kan kontakte supporten via mail: support@clearviewtrade.com eller via telefon: +45 53 52 52 28.

Mangler du svar på et spørgsmål?​

Udfyld nedenstående formular, og send os dit spørgsmål – så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt.

ClearView Trade - 3D lastbil