ICC opfordrer virksomheder til at anvende digitale oprindelsescertifikater

Morten Øllgaard - CEO

Morten Jensen Øllgaard

Co-founder & CEO

Digitaliseringen af certifikater effektiviserer eksporten

ICC (International Chamber of Commerce) er store fortalere for digitaliseringen af eksportcertifikater. De lægger vægt på, at store dele af handelsverdenen allerede er digitaliseret. De mener derfor, det er vigtigt, at certifikathåndteringen følger i samme fodspor.

Digitale oprindelsescertifikater (COO’er) bidrager, ifølge ICC, markant til et mere sikkert internationalt eksportmiljø. De digitale certifikater udstedes allerede af et hav af handelskamre rundt omkring i verden. ICC forklarer hertil, at man både sparer tid og penge på at lave digitale oprindelsescertifikater.

ICC’s autoritet inden for international handel er ikke til at tage fejl af. Derfor vejer det ekstra tungt, når de vælger at slå på tromme for digitale COO’er – og de slår hårdt. På deres hjemmeside siger de helt specifikt:

>>

“Det er i alle handelskamres bedste interesse at opsøge muligheden for at anvende digitale oprindelsescertifikater. Hvis handelskammerets eksportører har adgang til internettet, er der ikke nogen grund til ikke at bruge de digitale certifikater”
Om ICC

ICC (International Chamber of Commerce) er moderorganisationen for verdens handelskamre. De danske handelskamre arbejder altså under ICC og de regler, det internationale handelskammer nedsætter. 

ICC repræsenterer millioner af virksomheder i hele verden, og arbejder blandt andet for at fremme international handel. De er en interesseorganisation, som eksisterer for at gøre hverdagen nemmere for deres medlemmer. De har, i de seneste år, arbejdet hårdt på at få deres medlemmer til at anvende digitale oprindelsescertifikater. Det er nemlig i virksomhedernes bedste interesse at digitalisere deres eksport.

eCO Task Force - ICC's egen specialenhed

ICC har etableret en specialenhed, eCO Task Force, som har til opgave at øge accepten af digitale oprindelsescertifikater rundt omkring i verden. Det internationale handelskammer er opmærksom på, at det kræver en større omvæltning at få hele verden til at skifte til digitale certifikater. Deres eCO Task Force skal derfor administrere alle aktiviteter og klargørelser af de digitale oprindelsescertifikater.

Der er ikke nogen tvivl om, at digitale COO’er står højt på agendaen hos det internationale handelskammer. Udviklingen i brugen af det digitale certifikat viser også, at digitaliseringen er kommet for at blive. Flere og flere lande hopper med på den digitale bølge, og i nogle tilfælde udfases det fysiske certifikat helt. 

ICC har virksomhedernes interesser for øje

ICC er i den grad fortalere for digitale oprindelsescertifikater. Det er hertil vigtigt at påpege, at organisationen ikke tjener penge på promoveringen af den digitale tilgang.

ICC er en interesseorganisation, som varetager sine medlemmers handelsfaglige interesser. Medlemmerne er de landespecifikke handelskamre samt alle de eksportvirksomheder, der er tilknyttet kamrene. ICC varetager derfor interesserne for både handelskamrene og deres tilknyttede virksomheder.

Det digitale COO er fordelagtigt for eksportvirksomhederne. Det tillader dem at effektivisere deres processer samt spare en masse tid og penge. Det er i høj grad i virksomhedernes interesse at opnå disse fordele. Derfor vælger ICC at bruge en masse midler på at udbrede kendskabet til den digitale tilgang. De taler dog direkte til handelskamrene, da det er dem, der skal udstede de digitale oprindelsescertifikater til virksomhederne.

De danske handelskamre er allerede med på vognen

Danmark er i den grad med på den digitale bølge, og det er en massiv fordel for de danske eksportvirksomheder. Det betyder nemlig, at det er utrolig nemt at komme i gang med at lave digitale certifikater.

I Danmark udstedes der allerede digitale oprindelsescertifikater. De udstedes af de danske handelskamre, som samarbejder med ClearView Trade. Det vil sige, at du kan få udstedt digitale oprindelsescertifikater af:

Certifikaterne udstedes via en digital platform, som vi har udviklet og stillet til rådighed for handelskamrene. Udover digitale oprindelsescertifikater, kan du også lave alle dine andre certifikater og dokumenter digitalt på platformen. Du kan faktisk effektivisere hele dit workflow. Læs mere her.

ICC's 8 grunde til at skifte til digitale oprindelsescertifikater

Der er mange fordele ved de digitale certifikater. ICC har lavet en liste over de vigtigste punkter, som forklarer, hvorfor det digitale COO er fremtiden for eksportbranchen. Listen lægger vægt på tidsbesparelser og effektivitet, da disse er de største gevinster ved brugen af de digitale certifikater:

  1. Digitale oprindelsescertifikater er mere sikre end fysiske certifikater, da modtagere og myndigheder kan verificere det digitale certifikat online

  2. Digitale oprindelsescertifikater sparer tid for handelskamrenes kunder

  3. Virksomhederne slipper for at bruge penge og tid på at transportere fysiske certifikater til handelskamrenes kontorer for godkendelse

  4. Den digitale udstedelse af certifikatet er mere effektiviseret og hurtigere for handelskamrene – de kan godkende et certifikat på minutter

  5. Digitale oprindelsescertifikater forbedrer dit arbejdsmiljø ved at reducere behovet for at arkivere og opbevare certifikater og certifikatpapir

  6. Brugen af digitale oprindelsescertifikater øger overensstemmelsen i dine ansøgninger – hvilket resulterer i færre afvisninger

  7. De digitale oprindelsescertifikater tilbyder live tracking på din online-ansøgning samt digitale notifikationer på din ansøgningsstatus

  8. De digitale oprindelsescertifikater har links til LC-godkendelse hos bankerne samt direkte link, som toldkontorerne kan bruge til at godkende certifikatet langt hurtigere  

Hvis du vil læse ICC’s originale præsentation af listen, kan du finde den her.

ICC bruger unikt kontrolsystem til at verificere digitale oprindelsescertifikater

Det er langt mere sikkert at anvende digitale oprindelsescertifikater. De kan nemlig verificeres på meget kort tid. Tryghed står øverst på dagsordenen hos ICC, og derfor har de udviklet et dedikeret system, som bruges til at verificere digitale oprindelsescertifikater. Systemet kan tilgås via ICC’s hjemmeside. Det tager derfor ingen tid for handelskamre, toldmyndigheder og andre instanser at logge ind på systemet. Derfra kan de indtaste informationer om det pågældende certifikat, hvorefter systemet bekræfter dets autenticitet. 

Systemet blev oprettet i 2013 og kan findes her: Certificates of Origin verification website.

Formålet med systemet er at forhindre snyd med COO’er. Takket være det digitale format har det aldrig været nemmere for ICC og myndighederne at kontrollere oprindelsescertifikaterne. Det er praktisk talt umuligt at forfalske det digitale oprindelsescertifikat. Der påføres nemlig både unikke QR-koder, optiske vandmærker og digitale stempler på de digitale certifikater.

Hjemmesiden bruges desuden til at holde styr på alle de oprindelsescertifikater, der udstedes af ICC’s medlemmer. Myndighederne bruger altså utrolig meget energi på at kontrollere- og validere alle de digitale COO’er. Derfor er det også langt mere sikkert at få udstedt certifikaterne digitalt.

Digitale oprindelsescertifikater accepteres verden over

Nogle virksomheder er bange for, at det digitale oprindelsescertifikat ikke vil blive accepteret i modtagerlandet. ICC bekræfter dog, at de digitale certifikater accepteres i hele verden, og at der hersker en del misinformation omkring emnet. 

Det internationale handelskammer bruger Holland som eksempel. Holland har nemlig fuldkommen afskaffet fysiske oprindelsescertifikater, og de udsteder derfor kun digitale certifikater:

>>

"I Holland er der, for eksempel, uden problemer blevet udstedt over 2 millioner digitale oprindelsescertifikater til modtagerlande i hele verden"

Holland er det endegyldige bevis for, at digitale oprindelsescertifikater er kommet for at blive. De virker fuldkommen efter hensigten, og gør det langt nemmere for virksomheder at håndtere deres eksportprocesser.

Hvis du vil i gang med at digitalisere din eksport, foreslår vi, at du starter her. Der er mange måder at effektivisere din virksomhed på, og de digitale oprindelsescertifikater er blot begyndelsen.

Del artikel
Facebook
LinkedIn
Om forfatteren

Morten er Co-founder & CEO i ClearView Trade. Han er dybt passioneret omkring dansk eksport – ikke mindst vedrørende DMS og DIX-projektet.

Morten Øllgaard - CEO

Morten Jensen Øllgaard

Co-founder & CEO

Få del i platformens mange fordele med det samme

Nyheder du måske er interesseret i