Cookie- & privatlivspolitik

Cookies

Cookiepolitik

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

PRIVATSLIVSPOLITIK

 1. Generelt
  • Denne politik beskriver, hvordan ClearView TradeClearView Trade indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler om dig via clearviewtrade.com
 2. Kontaktoplysninger på Den dataansvarlige
  • ClearView Trade er dataansvarlig for de persondata, som vi indsamler.
  • ClearView Trade har fælles dataansvar med Facebook for personoplysninger, der indsamles ved hjælp af Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, når du besøger vores Facebookside. Læs mere under pkt. 3.4.
  • Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte:

ClearView Trade
Agro Food Park 26
8200 Aarhus N
Tlf. nr.: +45 53 50 35 90
E-mail: info@clearviewtrade.com

 1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen
  • Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden. Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies, når du giver samtykke til det via vores cookiebanner. Læs mere i vores cookiepolitik (link).
   • Formålet er
    • at udarbejde statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bruger og færdes på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion,
    • at foretage markedsføring af vores produkter over for dig, herunder via Facebook, LinkedIn og Google, samt
    • at forbedre sikkerheden på vores side.
   • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.
  • Når du kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr.
   • Formålet er,
    • at kunne administrere dine rettigheder og overholde lovkrav
   • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b (pkt. 3.2.1.1. – 2.), litra c (pkt. 3.2.1.4) og litra f (pkt. 3.2.1.3.).
  • Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse, IP-adresse og evt. virksomhed og titel. Du giver tilladelse til, at vi kan kommunikere med dig omkring eksportplatformen, hvis vi mener det er relevant. Vi indsamler også oplysninger om, hvornår du tilmeldte dig nyhedsbrevet, hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet, samt oplysning om hvor, og hvornår du åbner nyhedsbrevet.
   • Formålet er
    • at kunne levere nyhedsbreve til dig,
    • at udarbejde statistik til brug for optimering af nyhedsbrevene, og til markedsføring af vores ydelser, samt
    • at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet.
   • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
  • Når du besøger vores Facebookside, skal du være opmærksom på, at vi bruger Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, for at få statistikker over besøgende og for at få indsigt i brugernes adfærd på vores Facebookside, herunder antal likes, hvem der liker, antal sidevisninger og interaktioner med siden, tilbagekaldelse af likes og rækkevidde af opslag mv.

I den forbindelse indsamler vi og Facebook oplysninger som fælles dataansvarlige. Når du besøger vores Facebook-side, vil du få adgang til information om denne behandling. Du kan få flere oplysninger her https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Vi og Facebook har indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Ovenstående gælder også vedr. besøg på vores LinkedIn-side. Se aftalen her med LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bliver du bedt om at oplyse navn og e-mailadresse og virksomhed. Derudover indsamler vi oplysninger om din brug af websitet og via chat. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig.

  • Formålet er
   • at kunne administrere dit kundeforhold og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med din tilmelding,
   • at kunne sende nyhedsbreve og tilbyde dig produkter, som vi tror, at du kan være interesseret i.
   • Generel kommunikation
   • Statistik og analyse
  • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b (pkt. 3.5.1.1.) og litra f (pkt. 3.5.1.2). Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.
 1. Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har foretaget en afvejning af vores legitime interesser i at foretage markedsføring, forbedre hjemmesiden, sikkerheden og forhindre svig og dine interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. Ønsker du flere oplysninger om den afvejning, vi har foretaget, kan du kontakte os på den adresse, der står under pkt. 2.

 1. Modtagere af Personoplysninger
  • Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det ved lov, eller til politiet ved mistanke om lovovertrædelser eller som led i efterforskning af konkrete lovovertrædelser.
  • Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet hosting, teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
  • To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA.
 2. Dine rettigheder
  • Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 2.
  • Indsigtsretten
   • Du har ret til at få oplyst blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.
  • Retten til berigtigelse
   • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
  • Retten til sletning
   • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  • Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
   • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.
  • Retten til dataportabilitet
   • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  • Retten til indsigelse
   • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der evt. foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i pkt. 3 og 4.
  • Retten til at tilbagekalde samtykke
   • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.
  • Retten til at klage
   • Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 1. Sletning af persondata
  • Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jf. pkt. 3.1. slettes, når cookien udløber.
  • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 3.3., slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Vi kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at vi sidste gang har sendt dig elektronisk markedsføring.
  • Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af vores nyhedsbrev jfr. pkt. 3.5, vil vi automatisk slette såfremt du framelder dig dit medlemskab.
 2. Sikkerhed
  • Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  • Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

 1. Versioner
  • Dette er version 1 af ClearView Trades persondatapolitik dateret den 19. oktober 2022.
 2. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

ClearView Trade
Agro Food Park 26
8200 Aarhus N
Telefon: +45 53 50 35 90
info@clearviewtrade.com

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk