Bestil dit oprindelsescertifikat digitalt

Det er i dag muligt at bestille et oprindelsescertifikat med få klik gennem Eksportportalen.

Book en gratis demo, og bliv en del af Eksportportalen i dag!

Hvor et oprindelsescertifikat hidtil kun har eksisteret i papirform, findes det nu i digital form. Lige nu er begge former gældende, men i takt med digitaliseringen af eksportbranchen vil papirformen ende med at uddø helt.

De digitale oprindelsescertifikater er både en fordel for importører og eksportører, da de selvsagt er meget hurtigere at udstede og distribuere end papirformen. Dette er endnu et led i eksportbranchen, der digitaliseres og dermed øger forsyningskædens samlede hastighed.

Se, hvordan du udfylder og bestiller et oprindelsescertifikat på Eksportportalen her i vores Oprindelsescertifikat How to Guide og nedenfor i vores step-by-step video:

Hvad du bør vide om digitale oprindelsescertifikater

Hidtil er certifikater blevet delt mellem de relevante aktører i papirform og fragtet enten med kurer eller speditør, som historisk set har medført mange forsinkelser og fejl. Det, at certifikater nu kan deles digitalt, gør certifikat-flowet mere fleksibelt og særdeles effektivt.

Teknisk set er et digitalt oprindelsescertifikat en XML-fil, der er stemplet og signeret digitalt og typisk vist som en PDF-fil. For at gå mere i dybden med den tekniske del, kan du læse vores blogindlæg om digitale oprindelsescertifikater.

Det digitale certifikat er stadig i gang med sit indtog i eksportverden, og certifikater i papirform er derfor stadig gældende i alle lande. Det første, man som eksportvirksomhed derfor skal undersøge, er, om en pågældende importør accepterer digitale oprindelsescertifikater. Hos ClearView Trade er vi dog kun bekendt med Egypten, som ikke accepterer digitale certifikater – endnu.

Hvordan bestiller jeg et digitalt oprindelsescertifikat?

I Danmark er der 4 kamre, der udsteder oprindelsescertifikater. Dansk Erhverv, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer og SMV Danmark. Alle 4 kamre har købt ClearView Trades løsning og samarbejder med os om at digitalisere den internationale handel. For at skabe det mest optimale flow er Eksportportalen koblet direkte op til handelskamrene. Det betyder, at du via Eksportportalen kan bestille og modtage dine certifikater digitalt direkte fra handelskamrene. Når et oprindelsescertifikat er bestilt, kan du følge processen undervejs og se status online hos din certifikatleverandør.

Når du bestiller et certifikat igennem Eksportportalen, kan du genbruge data fra tidligere ansøgninger og indføre dem med et enkelt klik. Udover det, kan data fra forretningssystemer overføres direkte ved bestilling af et oprindelsescertifikat og ATA Carnet.

Det sparer virksomheder for store mængder tastearbejde, som kan frigøre arbejdskapital, der kan bruges andetsteds. De forretningssystemer der understøttes er b.la. SAP, NAV , C5 og AX.

Det digitale certifikat gør processen fra bestilling til modtagelse transparent og effektiv. Vi anbefaler, at jeres virksomhed kommer i gang med digitale certifikater og følger digitaliseringen af eksporten.

Bestil demo