Håndter told digitalt gennem Eksportportalen

Eksportportalen håndterer og samler alle dele af eksport – herunder også told!

Håndteringen af told kan være en ressourcetung opgave for selv garvede eksportvirksomheder. Nu kan I fuldkommen slippe for at bruge tid på håndteringen af told ved at koble jeres virksomhed til Eksportportalen. I kan være sikre på, at jeres forsendelser bliver korrekt behandlet, da Eksportportalen altid er ajour med de seneste standarder og regler.

Book en gratis demo, og bliv en del af Eksportportalen i dag!

Tolden er midt i en omfattende digitalisering

Toldreglerne kan være komplekse for en almindelig ansat, der ikke har erfaring med told. Udover kompleksiteten, udvikles det danske toldsystem løbende og befinder sig pt. midt i en digitalisering. Dette kan gøre told til et meget tidskrævende og ressourcetungt emne for virksomheder med eksport på dagsordnen.

Digitaliseringen har allerede godt fat i store dele af eksportmarkedet, og indenfor nærmeste fremtid vil en komplet digitalisering af området være gennemført – tolden inklusiv.

I 2016 igangsatte regeringen en omfattende modernisering og digitalisering af det danske toldsystem. Dette på baggrund af et toldkodeks nedsat af EU, som stiller krav til EU-landenes toldsystemer. Det er omtalt af Regeringen som en af de største it-udviklingsopgaver i staten nogensinde og forventes at være gennemført i 2025.

Formålet er at gøre det nemmere og mere sikkert for europæiske virksomheder at handle på tværs af landegrænser, og regeringen har i den forbindelse oprettet en ny styrelse, Toldstyrelsen, hvis formål kan læses her:

“I Toldstyrelsen har vi i de kommende år en vigtig opgave med at implementere EU’s nye toldkodeks, som går ud på at modernisere it og ensarte flere processer og krav på tværs af EU. Det betyder blandt andet, at alle toldoplysninger skal digitaliseres.“

EU har altså sat toldsystemet på dagsordenen med henblik på at effektivisere og fremme handelen i EU. Der er altså på sigt en stor fordel for danske virksomheder med handel indenfor EU.

Hvor der før har været omfattende tastearbejde forbundet med hver forsendelse, er vi altså midt i en udvikling mod et fuld digitaliseret told-flow.

told

Fremtiden for told i virksomheder

Et ord der beskriver fremtidens told for virksomheder, er forandring. SKAT beskriver fremtiden i det følgende:

“Toldstyrelsens systemer vil frem mod 2021 blive berørt af ændringer i større eller mindre grad. Desuden skal der implementeres helt nye systemer til de tiltag, der endnu ikke er digitale. Derfor vil det være nødvendigt for virksomhederne på sigt at tilpasse deres it-løsninger.”

Alle dele af toldsystemet vil blive digitaliseret, hvorfor nuværende manuelle processer vil blive oprettet i nye systemer. Men digitaliseringen er mere omfattende end det. Mange af de eksisterende systemer vil blive nedlagt og erstattet af nye, da nogle af dem er op til 25 år gamle og derfor ikke mulige at videreudvikle.

Listen over de nuværende toldregler er samlet på SKAT’s hjemmeside, og den kan findes her.

Så hvordan ser fremtiden egentlig ud?

Digitaliseringen af den globale eksport, herunder tolden, betyder en integrering af værdikæden. Altså, at de forskellige parter, der før har håndteret tolden, kobles sammen og tillader fuld transparens under hele processen. Som set i andre industrier vil dette skabe mere effektive og omkostningslette værdikæder baseret på data- og cloudsystemer.

Det er svært at give et præcist billede af, hvordan fremtidens toldsystem kommer til at se ud, da det netop er under udvikling. Men det man med sikkerhed kan sige er, at det vil blive mindre tidskrævende og mere effektivt.

Med den igangværende digitalisering af toldsystemet er det vigtigt, at virksomheder fra start indtænker digitaliseringen i deres organisation. Grundet den foranderlige fremtid for toldsystemet, kan det være en klog beslutning at placere en virksomheds samlede toldopgaver hos en internetbaseret handelsplatform.

Clearview Trade er en digital handelsplatform, der hjælper virksomheder med alle trinene forbundet med eksport.

Clearview Trade er forrest i digitaliseringen af eksportmarkedet, og tilbyder tilpassede løsninger til virksomheder. Se hvordan på Eksportportalen.

Se hvordan vi kan hjælpe din virksomhed