Flowet for et EUR1 certifikat

Bestil EUR1 Certifikat digitalt gennem Eksportportalen

Et EUR1 Certifikat er et certifikat, der dokumenterer en vares oprindelse. Varer som er fremstillet i EU eller andre lande, som EU har indgået en toldfrihedsaftale med, skal dokumentere dets oprindelse med et EUR 1 Certifikat.

I dag er det muligt at bestille og hente et EUR1 Certifikat digital gennem Eksportportalen på kun få sekunder. Hidtil har det været en fysisk proces, som alt afhængig af postvæsenets tempo kunne tage op til flere dage.

Book en gratis demo og bliv en del af Eksportportalen i dag!

Med Eksportportalen kan du dele dokumenterne digitalt med transportører, kunder og andre efter dit eget valg. Du kan genbruge og overføre data direkte fra forretningssystemer som blandt andet SAP, NAV , C5 og AX når du opretter dine fragtdokumenter.

Se hvordan du udfylder og bestiller et EUR 1 certifikat på Eksportportalen her i vores EUR1 certifikat how to Guide og nedenfor i vores step-by-step video:

Anvendelse af et EUR1 Certifikat

Varer som er fremstillet i EU eller andre lande, som EU har indgået en toldfrihedsaftale med, skal dokumentere dets oprindelse med et EUR1 Certifikat.

Certifikatet anvendes dermed ved international varetrafik, og er mest anerkendt som et dokument, der anvendes juridisk ved internationale handelstransaktioner ved ydre handel. I Danmark skal certifikatet stemples hos Skat. Fordelen ved dette er, at varen kan indføres med en lavere told eller helt toldfrit.

Det bruges især indenfor rammerne af adskillige bi-og multilaterale aftaler af det pan-europæiske præference system (European Union Association Agreement).

EUR 1 Certifikatet bruges som nævnt til at bevise oprindelsen på et produkt, og hvis det er relevant, drages der fordele af favorable handelsvilkår, hovedsageligt tariffer, under EU’s handelspolitik med fortrinsret.

For at drage fordel af raten med fortrinsret under en told frigang, skal der afleveres et gyldigt EUR 1 Certifikat. I de fleste tilfælde vil det være til toldmyndighederne, hvor producenten bekræfter oprindelsen på varerne.

Udstedelse af et EUR1 Certifikat

For at ansøge om et EUR1 Certifikat skal ansøgeren, eksportøren, være i stand til at bevise varens oprindelse. Dette gøres ofte ved at medsende leverandørfakturaen, hvoraf varens oprindelse fremgår. Dette kaldes leverandørens deklaration (Supplier Declaration – SD).

Eksportøren udfylder dernæst EUR 1 formularen, og afleverer den til de relevante myndigheder, i dette tilfælde Skat, sammen med fakturaen fra leverandøren.

Myndighederne godkender derefter formularen med et stempel, og sender det tilbage til eksportøren.

Et EUR1 Certifikat skal udfyldes med følgende oplysninger:

  • Navn og adresse på eksportøren og modtageren

  • Løbende nummerering af varesalg (Kollinummer/antal kolli/vareart)

  • Attest fra SKAT

  • Varens oprindelsesland

  • Modtagerland

  • Bruttovægt/kg

  • Fakturanr./dato

  • Eksportørens underskrift (skrives i hånden) alternativt kan Bring gennem fuldmagt fra eksportøren underskrive overfor myndighederne.

Et EUR 1 Certifikat kan hentes digitalt hos Eksportportalen. Her kan ovenstående informationer nemt hentes digitalt fra din profil hos Eksportportalen. Dette sparer din virksomhed for meget tid brugt på genindtastning af forsendelsesdata.

Læg håndteringen af EUR 1 Certifikater hos Eksportportalen

Hvis du stadig spørgsmål vedrørende anvendelsen og udstedelsen af et EUR 1 Certifikat sidder vi hos ClearView Trade klar til at rådgive og vejlede dig.

Vi har stor ekspertise indenfor handel, logistik og told og på den baggrund har vi udviklet fremtidens digitale platform, Eksportportalen.

Her kan virksomheder nemt, sikkert og hurtigt lagre og udveksle deres informationer og dokumenter. Du og din virksomhed har på den måde alle jeres transportrelaterede dokumenter samlet et sted, og undgår dermed at skulle bruge tid på at lede efter et bestemt dokument.

På den måde undgås spildtid med unødvendigt og besværligt papirarbejde, og der er mere tid til at drive forretning. Læs mere om os, og hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed her.

Se hvordan vi kan hjælpe din virksomhed!