FAQ2021-10-19T16:10:53+02:00

FAQ

Vi har samlet de hyppigst forekommende spørgsmål, så du nemt kan finde det svar du søger.

Hvis vi arrangerer transport, kan ClearView Trade hjælpe med dokumentationen?2020-10-13T11:40:58+02:00

Ja, Exporter Basic pakken tilbyder dig Oprindeslsescertifikat, ATR, ATA Carnet, CMR og EUR1 dokumenter, og du booker transport.

Hvilke lande accepterer digital COO?2020-10-13T11:40:06+02:00

Alle lande accepterer digital COO undtagen Saudi-Arabien, Kuwait og Qatar.

Er det muligt at tilføje dokumenter til hver enkelt sag?2020-10-13T11:38:49+02:00

Ja, du kan uploade alle de nødvendige dokumenter, og du har mulighed for at lave en komplet dokumentpakke til hver enkel forsendelse.

Er det muligt at bruge mere end 2 speditører?2020-10-13T11:42:07+02:00

Hvis du har brug for mere end 2 speditører, kan du indsende en anmodning om at tilføje nye speditører mod et ekstra gebyr.

Er det muligt at få den digitale COO inden for Exporter Basic pakken?2020-10-13T11:43:17+02:00

Ja det er. Se de forskellige pakker her

Hvordan kan I hjælpe ift. farligt gods?2020-10-13T11:43:46+02:00

Du kan booke farligt gods transport, og når du har Farligt Gods Certifikatet, kan du tilføje det i systemet.

Hvordan ved jeg, at det dokument, jeg har oprettet og sendt videre, er godkendt?2020-10-13T11:44:15+02:00

Du kan tjekke status i Gateway, hvor du har et overblik over dine handlinger.

Hvor lang tid tager det normalt at få et dokument underskrevet og stemplet af den ansvarlige myndighed?2020-10-13T11:44:49+02:00

Mellem 1 og 3 timer.

Er det muligt at få en prøveperiode på Eksportportalen?2020-11-10T07:53:13+01:00

Ja, du kan prøve vores platform i 60 dage. Du betaler dog et gebyr, der dækker integrationsprocessen. Klik her for mere info.

Hvordan kommer jeg i kontakt med ClearView Trade i tilfælde af yderligere spørgsmål?2020-10-13T11:49:20+02:00

Du kan kontakte vores Customer Success Team på e-mail salg@clearviewtrade.com eller tlf.: +45 53 71 03 04

Hvor lang er integrationsprocessen?2020-10-13T11:48:34+02:00

Integrering af vores system tager cirka 2-3 uger.

Er mine data sikre?2020-10-13T11:50:04+02:00

Det er meget vigtigt for os at beskytte folks personlige data, så vi har opdateret vores processer og politikker for at overholde EU’s databeskyttelsesregler (GDPR).

Hvor længe er jeg bundet til en pakke?2020-10-13T11:50:35+02:00

Som standard 12 måneder, men vi kan tilpasse et abonnement efter dine behov.

Hvis vi arrangerer transport, kan ClearView Trade hjælpe med dokumentationen?2020-10-26T15:17:26+01:00

Ja, Exporter Basic pakken tilbyder dig Oprindeslsescertifikat, ATR, ATA Carnet, CMR og EUR1 dokumenter, og du booker transport.

Hvad er et ATR.1-certifikat?2020-10-26T15:41:54+01:00

Et ATR.1-certifikat er et dokument, som anvendes i forbindelse med told mellem medlemslande af den europæiske kommission og Tyrkiet. ATR er en forkortelse for “admission temporaire roulette”.

Når et ATR.1-certifikat udstedes på visse varer, drager disse varer fordel af toldpræferencer. Det betyder, at toldsatsen bliver billigere og i nogle tilfælde ikke-eksisterende.

ATR.1-certificeringen er en særlig toldaftale mellem EC og Tyrkiet. Aftalen er ikke baseret på varens oprindelse. Til gengæld vidner certifikatet om, at et bestemt produkt har gennemgået ATR-godkendelsen og nu er i fri omsætning.

Hvornår har man brug for et ATR.1-certifikat?2020-10-26T15:41:47+01:00

Et ATR-certifikat er aldrig strengt påkrævet, men det kan være meget fordelagtigt, når man sender varer mellem Tyrkiet og medlemslande i EC. Med dette certifikat undgår man den toldforpligtelser, hvilket gør det essentielt for de fleste import- eller eksportvirksomheder.

Hvilke varer er dækket af et ATR.1-certifikat?2020-10-26T15:41:41+01:00
For at kvalificere sig til en ATR-certificering skal de pågældende varer være i omløb i enten Tyrkiet eller et EC-land. Herunder dækker certifikatet følgende kategorier:
• Industriprodukter
• Landbrugsprodukter
• Produkter fra ECSC (European Coal and Steel Community)
Hvad er et CMR-fragtbrev?2020-10-26T15:41:36+01:00

Et CMR-fragtbrev er baseret på CMR-loven. CMR-loven fastlægger reglerne for ejerskab og ansvar i forbindelse med varetransport ad vej. Derfor er CMR i sig selv ikke et dokument, men derimod en betegnelse for en international aftale.

Med et CMR-fragtbrev etableres lovgivningen i forbindelse med et samarbejde mellem et handelsselskab og en transportvirksomhed. Når begge parter underskriver dokumentet, går de samtidig med til at overholde aftalens betingelser.

Hvornår er der brug for et CMR-fragtbrev?2020-10-26T15:41:30+01:00
Et CMR-fragtbrev er standardkontrakten inden for fragt og transport i Europa. Derudover er flere lande i Afrika, Mellemøsten og Centralasien også en del af aftalen.

Hvis jeres firma transporterer varer ad vej i ét af de lande, som er med i CMR-aftalen, er det nødvendigt at udfylde et CMR-fragtbrev. Dette sikrer jer blandet andet:
• At transportvirksomheden ikke kan afvise eller aflyse jeres varetransport
• Mere juridisk beskyttelse i tilfælde af, at varerne bliver beskadiget
Hvilke varer dækker et CMR-fragtbrev?2020-10-26T15:41:24+01:00

Et CMR-fragtbrev dækker alle varer, som transporteres ad vej inden for de lande, som er en del af CMR-aftalen.
Det er dog vigtigt at I sørger for, at jeres virksomhed udfylder CMR-fragtbrevet korrekt. Hvis dokumentet ikke er korrekt udfyldt, risikerer I nemlig at jeres varer ikke er tilstrækkeligt dækket under lovgivningen.

Hvad er et fødevarecertifikat?2020-10-26T15:41:01+01:00

Som eksportør af fødevarer, animalske produkter eller levende dyr er man som eksportør ansvarlig for at overholde de betingelser, der er påkrævet af modtagerlandet. Et udfyldt og godkendt fødevarecertifikat er eksportørens bevis for, at alle de givne betingelser er overholdt.

Hvornår skal et fødevarecertifikat bruges?2020-10-26T15:40:56+01:00

Et fødevarecertifikat skal bruges, når transporten inkluderer fødevarer, animalske produkter eller levende dyr og skal krydse landegrænser.

Hvilke varer er omfattet af et fødevarecertifikat?2020-10-26T15:40:48+01:00

Mange kategorier af varer er omfattet af et fødevarecertifikat. Det drejer sig eksempelvis om fødevarer, forsendelser af bestemte, levende dyr, avlsmateriale (sæd, æg/embryoner), animalske biprodukter, foder mm.).

Er du som eksportør eller importør i tvivl om en given forsendelse behøver et fødevarecertifikat? Kontakt i så fald Fødevarestyrelsen på +45 72 27 69 00 for support.

Hvad er et EUR 1 certifikat?2020-10-26T15:35:00+01:00
EUR 1 er et varecertifikat, der udstedes af myndighederne i eksportlandet. Certifikatet bruges til at dokumentere, hvor en vare kommer fra. I Danmark er det Toldstyrelsen, der udsteder EUR 1 certifikater.

Bestemte betingelser skal være opfyldt, før Toldstyrelsen udsteder EUR 1 certifikater:
• Eksporten skal være sikret, og skal kunne dokumenteres med et Movement Reference Number på en eksportangivelse.
• Varerne skal opfylde oprindelsesreglerne i den relevante frihandelsaftale.
• Virksomheden skal kunne dokumentere varernes præferentielle oprindelse over for Toldstyrelsen.
• Varerne skal være være enten fuldt ud fremstillet eller være tilpas be- eller forarbejdet i henhold til den relevante frihandelsaftale.
Hvornår skal et EUR 1 certifikat bruges?2020-10-26T15:42:58+01:00

EUR 1 certifikatet bruges, når varer skal eksporteres til bestemte lande uden for EU, i de tilfælde hvor varen kan opnå oprindelse ifølge en præferenceaftale.

Hvad er et oprindelsescertifikat?2020-10-26T15:44:22+01:00

Et oprindelsescertifikat udstedes for at dokumentere eksportvarens oprindelse, eksempelvis om varen har dansk eller EU-oprindelse. Certifikaterne udstedes, når importøren har behov for at kunne dokumentere den præcise oprindelse af produkterne, fordi importlandets myndigheder kræver dette. Det er kun relevant for de lande, som EU ikke har en frihandelsaftale med.

Hvornår skal et oprindelsescertifikat bruges?2020-10-26T15:45:06+01:00

Ved eksport til en række lande uden for EU kræver modtageren, at der vedlægges et oprindelsescertifikat.

Hvilke varer er omfattet af et oprindelsescertifikat?2020-10-26T15:45:42+01:00

Fødevarer er et godt eksempel på en varegruppe, der er omfattet af et oprindelsescertifikat. Hvis eksempelvis udskæringer af gris eller kvæg, æg, frugtjuice, øl, vin, ost, smør og lignende fødevarer skal eksporteres, skal der dagligt bestilles oprindelsescertifikater.

Hvad er et ATA-Carnet?2020-10-26T15:47:43+01:00

Et ATA-Carnet er et tolddokument, som erstatter ind- og udførselspapirer i de lande, der er med i ordningen. Dokumentet omfatter også sikkerhedsstillelse for told og afgifter. Over 70 lande accepterer et ATA-Carnet, blandt andet lande i Europa, Asien, Australien og Nordamerika.

Det er vigtigt at pointere, at ordningen om ATA-Carnet er baseret på en international aftale om at tillade import af varer midlertidigt til et andet land i op til 1 år. Det skal forstås sådan, at de varer, som er blevet indført, skal hjemtages til oprindelseslandet igen inden gyldighedsfristen udløber.

Hvad er fordelene ved et ATA-Carnet?2020-10-26T15:47:30+01:00
Som eksportør bliver ens liv markant nemmere med et ATA-Carnet. Man undgår at betale told og afgifter i både indførsels- og transitlandene, og man undgår også:
• Besværlige toldprocedurer (da man har ét, samlet tolddokument).
• At skulle stille sikkerhed.
• At skulle håndtere mange forskellige valutaer.
• Ventetid.
• Eksport- og importformaliteter i EU.
Hvilke varer er omfattet af et ATA-Carnet?2020-10-26T15:48:16+01:00

Et ATA-Carnet dækker stort set alle varer, der ikke er fødevarer. Det kan eksempelvis være lyd- og lysudstyr, kameraer, køretøjer, tøj, sportsudstyr, musikinstrumenter, værktøj mm. Et ATA-Carnet udstedes i Danmark af Dansk Erhverv.

Kan vi optimere vores ressourcer ved hjælp af ClearView Trade-platformen?2020-10-26T15:48:49+01:00

Ved hjælp af ClearView Trade-platformen vil din virksomhed være i stand til at digitalisere processen med dine årlige eksportforsendelser, herunder alt relateret til papirarbejde og kommunikation til myndighederne, samtidig med at tidsforbruget minimeres pr. forsendelse. Kundeservice forbedres til fordel for kunder, partnere og din virksomhed ved at give adgang til en ny kundeportal og digitalt arkiv.

Hvordan sikrer I overholdelse af regler og efterlevelse af retningslinjer?2020-10-26T15:49:16+01:00

Clearview Trade-platformen vil sikre fuld overholdelse af juridiske krav og praksis, da løsningen guider brugerne med bedste fremgangsmåder og digitale verifikationer af data, dokumentskabeloner og certifikater.

Kan vi undgå fejl i forbindelse med forsendelser ved hjælp af CVT-platformen?2020-10-26T15:49:45+01:00

Digitalisering minimerer eller fjerner fejl, der relaterer til manuelle processer. Det anslås, at 1% af transportforsendelserne mislykkes. Historisk har ClearView Trade hjulpet vores kunder med at spare i gennemsnit 50% af mislykkede forsendelser.

Kan du ikke finde, hvad du søger, så er du altid velkommen til at kontakte os direkte og vi vil bestræbe os på at svare dig hurtigst muligt. Dokumenterne finder du hos vores partnere.

Kontakt os
Kontakt vores partnere for dokumenter

Book en demonstration eller bestil en trial i 60 dage

Få den fulde oplevelse af et komplet digitaliseret workflow og et samlet overblik fra ordre til levering. Book en tid til en personlig demonstration af Eksportportalen eller bestil en trial, som er en 60 dages prøveperiode uden binding.

Book demo
Bestil trial
Go to Top