Engroshandel2022-01-07T09:37:59+01:00
ClearView Trade er en markedsførende løsning for håndtering af eksportdokumenter inden for engroshandel

Markedstendenser

Svagheder og fremtidige trends

Udfordringer:

 • Leverandører finder måder, hvorpå de kan undgå at dele indtægter med distributører ved at danne relationer direkte med kunderne

 • Manglende evne til at imødekomme de stigende kundekrav for end-to-end supply chain synlighed, omnichannel opfyldelse, 24/7 kundeservice, pakkesporing og håndtering af beholdning i realtid

 • Nye teknologidrevne aktører på markedet såsom Amazon Business og eBay disrupter status quo for engroshandel, og særligt i forhold til accelerering af den konkurrencemæssige intensitet

 • De største disruptors er dem i de “digitale førertrøjer”, som er forud i deres teknologiske modenhed og big-box butikker, der forsøger at forøge deres kundeandel

Trends:

 • Udforskning af e-commerce som en strategisk løftestang til at forbedre salg og kundeservice

 • Tilføjelse af nye kompetencer gennem målrettede anskaffelser eller afhændelse af fejljusterede områder i forretningen

 • Udnyttelse af data science og analyse til bedre at understøtte organisatoriske beslutninger

 • Identificering af nye metoder for rekruttering, indkøb samt træning for dermed bedst at gøre deres medarbejdere fortrolige med fremskridtene inden for robotics, kunstig intelligens og automatisering

 • Implementering af strategisk agilitet og fleksibilitet i supply chains

 • Ekspansion af international handel for at disrupte Kinas indflydelse og gradvist udvikle alternative globale ressourcer

 • Fokus på effektiv management af varehuse og integration af økosystemer

Se business cases
Hovedudfordringer

Engroshandel og distribution

Overvejelser for virksomheder:

 • Industrien undergår massive disruptions som følge af en bred vifte af faktorer, såsom Kinas tariffer, stigende forsendelsesomkostninger, væksten af e-commerce samt den stigende interesse for producenter og detailhandlere for helt at omgå engroshandlens distributionskanaler ved i stedet at handle direkte med hinanden under en “Direct to Consumer(D2C) forretningsmodel
 • Stillet over for disse mange disruptive faktorer har industrien aggressivt forsøgt at omfavne ny teknologi – datadrevne beslutnignsprocesser, mere agil supply chain management, bedre generel synlighed samt differentierede kundeoplevelser – for dermed at kunne trives som virksomhed
 • Set fra data og applikations-integrationsperspektivet, som er kritiske teknologier inden for feltet, vil API’er også spille en større rolle til strømlining af engroshandlens økosystem for dermed hurtigt at skabe betydelig økonomisk værdi, idet hele industrien undergår hastig digital transformation

 (Mahesh Rajasekharan)

Sådan løser vi industrispecifikke udfordringer med ClearView Trade

Compliance med regulatoriske krav er tidskrævende2022-01-12T15:59:11+01:00

Compliance med regulatoriske krav er tidskrævende

Industrispecifikke udfordringer

Industrispecifikke kvalitetsstandarder:

 • Compliance med industrispecifikke kvalitetsstandarder er en tidskrævende proces, der skaber forsinkelser i forsendelser samt annulleringer

Optimering af service niveau:

 • Digitalisering reducerer tidsforbrug fra ordre til forsendelse

 • Fejl i eksportdokumenter og non-compliance skaber forsinkelser, og påvirker dermed profit og omdømme

 • Enhver fejl i forsendelsesprocesserne leder til potentielle kundekrav

ClearView Trade løsning

Sikre fuld compliance:

 • Forsyning af juridiske krav og praksisser, da løsningen vejleder brugere til at anvende de bedste workflows samt digital verificering af data, dokumentskabeloner og certifikater

 • Tilfredsstillende kundekrav for individuelle løsninger

Reducere fejl:

 • Digitalisering reducerer og fjerner fejl relateret til manuelle processer

 • Anvendt automatisering vil eliminere gentastning af data og fejl

Mangel på samarbejdsværktøjer påvirker din evne til at vækste og optimere ressourcer2021-09-28T14:46:07+02:00

Mangel på samarbejdsværktøjer påvirker din evne til at vækste og optimere ressourcer

Industrispecifikke udfordringer

Tidskrævende workflow:

 • Op til flere touch points for at modtage status på forsendelser

 • Brug af word-processing og regneark til udveksling af dokumenter via e-mail

 • Kritisk viden går ofte tabt

Covid-19 udfordringer – remote arbejde

 • Ingen digital backup plan for fælles forsendelses cases efterlader personale isoleret og hjemmearbejde bliver ineffektivt

 • Overdragelse af arbejdsopgaver mellem kollegaer er tidskrævende uden en fælles platform

ClearView Trade løsning

File Folder overblik som samarbejdsværktøj til dit team:

 • Alt samlet et sted skaber team effektivitet og forretnings-transparens
 • Bedre team planlægning, fleksibilitet og overdragelse af arbejdsopgaver

 • Bedre integration af teams, der arbejder fra remote lokationer

 • Proaktiv risikomanagement

Betydelige besparelser:

 • Digitalisering af manuelle team processer reducerer tidsforbrug, hvilket leder til massive nettobesparelser

 • Samarbejdsplatform reducerer dokumenters leveringstid fra ordre til forsendelse, hvilket i gennemsnit sparer eksportører for +1 dags leveringstid

 • Kunder opnår typisk 60% i tidsbesparelser

 • I dag trigger 50% af alle forsendelser

Mangel på centralt overblik over samtlige eksport forsendelser og dokumenter2021-09-28T14:34:51+02:00

Mangel på centralt overblik over samtlige eksport forsendelser og dokumenter

Industrispecifikke udfordringer

Intet overblik, genskrivning på tværs af flere platforme:

 • Dokumenter i supply chain er meget fragmenteret, og op mod ⅔ af data bliver genskrevet mindst én gang på tværs af platforme

 • Ved at bruge flere løsninger og udbydere er det svært at skabe et overblik

Outsourcing af services efterlader eksportører uvidende:

 • Manuelle opdateringer samt mangelfuld information på status af forsendelser

 • Manglende transparens øger risikoen for fejl

Bureaukrati modarbejder virksomheders mulighed for at ekspandere:

 • Loft på mængde af forsendelser reducerer forretningspotentialet

 • Det tager lang tid at onboarde shippingpersonale i best practices, hvilket forårsager ineffektivitet og store lønomkostninger

ClearView Trade løsning

One-stop source:

 • Varetager al eksport administration ét samlet sted

Centralt overblik og transparens:

 • Adgang til Control Tower Portal åbner op for virksomhedskontrollerede workflows, organisatoriske justeringer samt compliance

 • Adgang til Carries Portal og Customer Portal giver mulighed for digital interaktion med alle parter – så information og dokumenter kan deles

Forbedring af virksomheders opskalering:

 • Forbedring af supply chain med digitalt netværk får forsendelsesafdelingen til at styre større forsendelsesvolumener

 • Tilføjelse af business intelligence i form af POD, legaliseringsstatus osv.

 • Forbedring af kundeservice og reducering af antallet af henvendelser

Historisk set har vores platform hjulpet kunder med at reducere antallet af mislykkede forsendelser med 50%

Kundecases – Engrosvirksomheder

KUNDECASE #1

International aluminiumsvirksomhed

FØR

Ledte efter muligheder for at reducere leveringstid for eksportdokumenter
 • Eksportdokumenter repræsenterede en flaskehals, eftersom forsendelser ventede på returnering af juridiske dokumenter

 • Manglende transparens i henhold til transportstatus som følge af flere speditører

 • Outsourcing af skræddersyet rapportering var tidskrævende og ofte non-compliant

 • Certifikater blev samlet op af lokale kurerer og returneret den efterfølgende dag
Gennem store investeringer i virksomhedens fysiske framework og opdaterede maskiner har den en af Nordeuropas største varehuse for aluminium, eget spolecenter og to fuldautomatiske højstativer – disse initiativer gør det muligt for os at møde vores kunders ønsker og markedsudvikling, og vi garanterer altid den bedst mulige service.

EFTER

Betydelige reduktioner på dokumenters leveringstid
 • Forbedret effektivitet (ikke mere gentastning af data og manuel dokumenthåndtering)

 • Forretningstransparens og virksomheds-compliance

 • End to end digitalisering af workflow for eksportdokumenter

 • Bekræftelse af POD (Sikker lukning af T1 & T2 dokumenter, digitalt underskrevet CMR)

 • Risk management (gennem Company Control Tower)

 • Datasikkerhed (digitalt sikkert workflow og backup, File Folder arkivering)

 • Nu er eksportdokumenter tilgængelige øjeblikkeligt

 • Automatiseret booking proces med kurer

 • Automatiseret E-eksport applikation og godkendelse direkte til toldvæsenet

 • Transparens som følge af File Folder overblik for teammedlemmer inklusive listeoverblik for certifikater

Gennem ClearView Trade-platformen er processerne i forhold til booking af transport, håndtering af told samt oprettelse af certifikater og CMR 100% automatiseret.

Platformen har i sig selv styrket virksomhedens position i et konkurrencepræget marked.

KUNDECASE #2

Global leverandør af forskellige fødevareprodukter

FØR

Ledte efter muligheder for at reducere leveringstid for eksportdokumenter
 • Eksportdokumenter repræsenterede en flaskehals, eftersom forsendelser ventede på returnering af juridiske dokumenter

 • Certifikater blev samlet op af lokale kurerer og returneret den efterfølgende dag

 • Rapportering var tidskrævende

Gruppen er blandt de førende leverandører af produkter til fødevareproducenter, detailhandlere, catering og distributører over hele verden.

Vores mål er altid at etablere værdiskabende partnerskaber med vores kunder såvel som vores leverandører verden over. Vi er kendt for vores grundige viden om lokale markeder, og vi er derfor i stand til at imødekomme lokale behov og efterspørgsler, og dermed give kunder og leverandører det højeste niveau af service til konkurrencedygtige priser.

EFTER

Betydelige reduktioner på dokumenters leveringstid
 • Nu er eksportdokumenter tilgængelige med det samme

 • Oprindelsescertifikat genereres automatisk

 • Transparens af processer for alle teammedlemmer

 • Automatiseret rapportering

 • Fejlrate reduceret og dermed sikring af compliance

Virksomheden køber produkter i 48 lande over hele verden og sælger produkter i 96 lande, hvilket leder til komplekse eksportprocesser. ClearView Trade hjælper med at eliminere manuelle fejl ved at digitalisere eksportdokumenter og certifikater.

KUNDECASE #3

Handelsselskab i fødevareindustrien

FØR

Ledte efter muligheder for at reducere leveringstid for eksportdokumenter
 • Eksportdokumenter repræsenterede en flaskehals, eftersom forsendelser ventede på returnering af juridiske dokumenter

 • Svært at sikre compliance som følge af konstant skiftende certifikatkrav
 • Mange manuelle datasamlings processer

 • Certifikater blev samlet op af lokale kurerer og returneret den efterfølgende dag

Eksperter inden for frossent kød, fisk, skaldyr og grøntsager. Virksomheden har i løbet af sine 45 års eksistens formået at udvikle sig til en global, markedsledende virksomhed. Vi er stolte over at være en del af en industri, som forsyner verdens lande med basale fødevarer, der indebærer en bred vifte af regionale specifikationer og kvalitetskrav.

FØR

Betydelige reduktioner på dokumenters leveringstid
 • Processen omkring sundhedscertifikater er helt automatiseret, hvilket også sikrer compliance

 • Fejlrate reduceret til praktisk talt nul

 • Nu er eksportdokumenter tilgængelige samme dag

 • Simplificeret rapportering

 • Transparens for alle teammedlemmerne på tværs af afdelinger og lokationer

“Fleksibel ekspedering, pålidelig levering og kvalitetsinspektioner er nøglefaktorer. De globale salgs- og indkøbsteams giver lokal specialistviden på 26 områder. Derfor er det vigtigt, at eksportaktiviteter gennemføres fejlfrit, og at der bliver brugt minimal tid på dokumentation. ClearView Trade-platformen forsyner os med digital dokumentation, der godkendes på ingen tid og som er i compliance med de nyeste regler og reguleringer”.

Lær mere om andre industrier

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

De danske handelskamre har valgt at samarbejde med os

Alle vores løsninger er baseret på åbne standarder (UBL og UNCEFACT) samt en sikker offentlig infrastruktur (PEPPOL).

I forbindelse med ISO 204 (intelligent logistik) har ClearView Trade stået i spidsen for OASIS UBL-transportudvalget.

Digitalt fællesskab:
 • Store internationale netværk med søsterselskaber og ambassader over hele verden og kontorer i både Danmark og Bruxelles
 • Digitale ydelser for alle eksportfirmaer:

  • 85% af dansk eksport
  • 4000 kunder og 6000 brugere
 • Vi samarbejder med Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet om at udvikle digitale standarder for handel og logistik inden for PEPPOL. Det betyder, at vi er 3-4 år foran andre markeder og konkurrenter.

Godkendt samarbejde:

 • ICC-akkrediteret certifikatservice giver:

  • Godkendelse og legalisering af handelsfakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister, kontrakter, prislister og andet
  • Digital udstedelse af COO, EUR 1, ATR og ATA-Carnet
  • Totrinsgodkendelse, digitale id-stempler og digital signatur
 • Medlemsaktiviteter og -ydelser inkl.:

  • Support og rådgivning om branchespecifikke juridiske anliggender, forretningsret, toldregler m.v.
Go to Top