Lægemiddelindustrien2022-01-07T09:37:16+01:00
Lægemiddelindustriens supply chain har en kæmpe indvirkning på lægemidlernes pris. Resultatet er, at forbrugerne skal hive mange penge op af lommen, og sygesikringer skal bruge flere penge på medicin

Markedstendenser

Svagheder og fremtidige trends
 • I takt med at farmaceutiske laboratorier inkorporerer nye teknologier, udvikler de sig til at blive mere digitaliserede, automatiserede og distribuerede i sin natur

 • Digitalisering og automatisering vil transformere kvaliteten af kontrolarbejde i laboratoriet, samt på gulvet i butikkerne, ved at introducere nye måder at arbejde på

 • De fleste lægemiddelvirksomheder står overfor fem udfordringer: At fremføre en tydelig vision, definere en business case, upscaling med en agil tilgang, formulere en teknologi-plan og sikre sig at de har de nødvendige change-management kompetencer for at kunne transformere sig

 • Lægemiddelindustrien er en særdeles reguleret industri: Omkring 30% af personaletid er brugt på dokumentation-relaterede aktiviteter, inklusive produktfiler, maskine logs, optegnelse af batches m.m. Fremtidens lægemiddelvirksomhed vil automatisk generere standard dokumenter, og al information vil blive dokumenteret og tjekket automatisk, så en batch kan blive udsendt i realtid, medmindre der opstår kritiske afvigelser

 • Lægemiddelvirksomheders porteføljer vokser i størrelser og diversitet, og volatilitet i begge ender af supply chain (fra sourcing til salg) stiger. Kunder og patienter kan se frem til større transparens i supply chain og information, og bevægelsen mod telehealth samt app-baserede systemer vil kræve en tech-parat leveringsmodel. Digitalisering af supply chain vil accelerere, og investorer kan træde ind og yderligere disrupte samt reformere supply chains

Se business cases
Farmaceutisk drift

Vejen til genoprettelse og den nye normal

Overvejelser for virksomheder:

 • Reorganisering af aktiver og supply chain vil skabe modstandsdygtighed
 • Agilitet og transparens er kritisk, hvor det digitale og det analytiske er primus motor for accelerationen
 • Fremtidens arbejdsplads vil højst sandsynlig være remote og fordelt, og der opstår dermed behov for nye kompetencer og talenter

Overvejelser for industrien:

 • Købspris er ikke længere alfa omega, idet netværk afbalancere omkostninger og risici
 • Supply chains kan blive mere patientorienterede med forskellige endpoints for levering og information
 • Nye teknologier bør opstå og flytte på de overordnede rammer for industrien

McKinsey & Company

Sådan løser vi industrispecifikke udfordringer med ClearView Trade

Compliance med regulatoriske krav er tidskrævende2022-01-12T15:59:11+01:00

Compliance med regulatoriske krav er tidskrævende

Industrispecifikke udfordringer

Industrispecifikke kvalitetsstandarder:

 • Compliance med industrispecifikke kvalitetsstandarder er en tidskrævende proces, der skaber forsinkelser i forsendelser samt annulleringer

Optimering af service niveau:

 • Digitalisering reducerer tidsforbrug fra ordre til forsendelse

 • Fejl i eksportdokumenter og non-compliance skaber forsinkelser, og påvirker dermed profit og omdømme

 • Enhver fejl i forsendelsesprocesserne leder til potentielle kundekrav

ClearView Trade løsning

Sikre fuld compliance:

 • Forsyning af juridiske krav og praksisser, da løsningen vejleder brugere til at anvende de bedste workflows samt digital verificering af data, dokumentskabeloner og certifikater

 • Tilfredsstillende kundekrav for individuelle løsninger

Reducere fejl:

 • Digitalisering reducerer og fjerner fejl relateret til manuelle processer

 • Anvendt automatisering vil eliminere gentastning af data og fejl

Mangel på samarbejdsværktøjer påvirker din evne til at vækste og optimere ressourcer2021-09-28T14:46:07+02:00

Mangel på samarbejdsværktøjer påvirker din evne til at vækste og optimere ressourcer

Industrispecifikke udfordringer

Tidskrævende workflow:

 • Op til flere touch points for at modtage status på forsendelser

 • Brug af word-processing og regneark til udveksling af dokumenter via e-mail

 • Kritisk viden går ofte tabt

Covid-19 udfordringer – remote arbejde

 • Ingen digital backup plan for fælles forsendelses cases efterlader personale isoleret og hjemmearbejde bliver ineffektivt

 • Overdragelse af arbejdsopgaver mellem kollegaer er tidskrævende uden en fælles platform

ClearView Trade løsning

File Folder overblik som samarbejdsværktøj til dit team:

 • Alt samlet et sted skaber team effektivitet og forretnings-transparens
 • Bedre team planlægning, fleksibilitet og overdragelse af arbejdsopgaver

 • Bedre integration af teams, der arbejder fra remote lokationer

 • Proaktiv risikomanagement

Betydelige besparelser:

 • Digitalisering af manuelle team processer reducerer tidsforbrug, hvilket leder til massive nettobesparelser

 • Samarbejdsplatform reducerer dokumenters leveringstid fra ordre til forsendelse, hvilket i gennemsnit sparer eksportører for +1 dags leveringstid

 • Kunder opnår typisk 60% i tidsbesparelser

 • I dag trigger 50% af alle forsendelser

Mangel på centralt overblik over samtlige eksport forsendelser og dokumenter2021-09-28T14:34:51+02:00

Mangel på centralt overblik over samtlige eksport forsendelser og dokumenter

Industrispecifikke udfordringer

Intet overblik, genskrivning på tværs af flere platforme:

 • Dokumenter i supply chain er meget fragmenteret, og op mod ⅔ af data bliver genskrevet mindst én gang på tværs af platforme

 • Ved at bruge flere løsninger og udbydere er det svært at skabe et overblik

Outsourcing af services efterlader eksportører uvidende:

 • Manuelle opdateringer samt mangelfuld information på status af forsendelser

 • Manglende transparens øger risikoen for fejl

Bureaukrati modarbejder virksomheders mulighed for at ekspandere:

 • Loft på mængde af forsendelser reducerer forretningspotentialet

 • Det tager lang tid at onboarde shippingpersonale i best practices, hvilket forårsager ineffektivitet og store lønomkostninger

ClearView Trade løsning

One-stop source:

 • Varetager al eksport administration ét samlet sted

Centralt overblik og transparens:

 • Adgang til Control Tower Portal åbner op for virksomhedskontrollerede workflows, organisatoriske justeringer samt compliance

 • Adgang til Carries Portal og Customer Portal giver mulighed for digital interaktion med alle parter – så information og dokumenter kan deles

Forbedring af virksomheders opskalering:

 • Forbedring af supply chain med digitalt netværk får forsendelsesafdelingen til at styre større forsendelsesvolumener

 • Tilføjelse af business intelligence i form af POD, legaliseringsstatus osv.

 • Forbedring af kundeservice og reducering af antallet af henvendelser

Historisk set har vores platform hjulpet kunder med at reducere antallet af mislykkede forsendelser med 50%

Kundecases – Lægemiddelindustrien

KUNDECASE #1

Global biotech virksomhed

FØR

Ledte efter muligheder for at reducere leveringstid for eksportdokumenter
 • Eksportdokumenter repræsenterede en flaskehals, eftersom forsendelser ventede på returnering af juridiske dokumenter

 • Certifikater blev samlet op af lokale kurerer og returneret den efterfølgende dag

 • Setup forsinkede forsendelser

Virksomheden er leverandør af madkulturer, probiotika og enzymer. Produkterne bruges i osteproduktion, fermenteret mælk, kød, madservices, drikkevarer, vin, frugttilberedning, is og desserter, konfekt, morgenmadsprodukter, smørelser, bageprodukter, snacks, diætetiske supplementer, farmaceutiske- og landbrugsmæssige produkter.

EFTER

Betydelige reduktioner på dokumenters leveringstid
 • Nu er eksportdokumenter tilgængelige samme dag

 • Transparens som følge af muligheden for at dele dokumenter med kunder, kurerer og kollegaer
 • Nyt sluttidspunkt for produktionen resulterede i hurtigere leveringstid

 • Dokumenteret effekt på ny inkrementel indtægt idet kunder kunne få accelereret deres leveringer

 • Reduceret leveringstid på dokumenter leder til flere kunder

I sin natur kræver virksomheden en særlig effektiv proces omkring supply chain. Ved at bruge ClearView Trade-platformen til at håndtere eksportdokumenter har virksomheden opnået en væsentlig konkurrencefordel, idet leveringstid på dokumenter er blevet gevaldigt reduceret.
KUNDECASE #2

Global farmaceutisk virksomhed

FØR

Ledte efter muligheder for at reducere leveringstid for eksportdokumenter
 • Eksportdokumenter repræsenterede en flaskehals, eftersom forsendelser ventede på returnering af juridiske dokumenter

 • Certifikater blev samlet op af lokale kurerer og returneret den efterfølgende dag

 • Mangel på overblik og transparens mellem teammedlemmer

“Vores eksisterende behandlinger tilgodeser millioner af mennesker i hele verden med diabetes, svær overvægt og sjældne blod- endokrine sygdomme. Fra vores laboratorier til vores fabrikker, opdager vi og udvikler innovative biologiske lægemidler og gør dem tilgængelige til patienter verden over. Vores fokus er på kroniske sygdomme, der påvirker hundrede millioner af mennesker, og som er de mest presserende i et globalt perspektiv”.

EFTER

Betydelige reduktioner på dokumenters leveringstid

 • Nu er eksportdokumenter tilgængelige øjeblikkeligt

 • Transparens af processer for alle teammedlemmer

 • Ét “Control Tower” for alle forsendelser, dokumenter og certifikater

 • Simplificeret rapportering

 • Sikring af compliance

Virksomheden har forpligtet sig til at reducere sit miljømæssige impact til nul. Virksomheden eksporterer hundrede millioner af hætteglas og injektionspenne. ClearView Trade-platformen understøtter deres forpligtelse ved at fjerne al papir i eksportprocesserne.
KUNDECASE #3

Verdens førende virksomhed inden for innovative og bæredygtige løsninger på tværs af fødevarer, sundhed, lægemidler og biotech industrier

FØR

Ledte efter muligheder for at reducere leveringstid for eksportdokumenter
 • Eksportdokumenter repræsenterede en flaskehals, eftersom forsendelser ventede på returnering af juridiske dokumenter

 • Dokumenter og certifikater blev samlet op af lokale kurerer og returneret den efterfølgende dag

 • Mangel på overblik og transparens mellem teammedlemmer

Virksomheden er unikt positioneret til at blive en førende innovator i feltet for mikroorganismer til ernæring, sundhed og velvære. Der er tre primære måder at modulere mikrobiomer – molækyler, mikrober og bakteriophag – og virksomheden har betydelig ekspertise og kompetencer inden for alle tre. De har et globalt team af videnskabsmænd og -kvinder, thought leaders og innovatører, samt årtiers research, fremstilling, kommercialisering og regulatorisk ekspertise.

EFTER

Betydelige reduktioner på dokumenters leveringstid
 • Nu er eksportdokumenter tilgængelige samme dag

 • Transparens af processer for alle teammedlemmer

 • Ét “Control Tower” for alle forsendelser, dokumenter og certifikater
 • Simplificeret skræddersyet rapportering

 • Sikring af compliance

“Anvendelse af videnskab på ansvarlig vis er måden, vi opererer på. Vores produkter giver forbedret biobeskyttelse, en forbedret ernæringsmæssig profil samt bedre smag og tekstur med bedre omkostningseffektivitet og lavere miljøpåvirkning”.

Lær mere om andre industrier

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

De danske handelskamre har valgt at samarbejde med os

Alle vores løsninger er baseret på åbne standarder (UBL og UNCEFACT) samt en sikker offentlig infrastruktur (PEPPOL).

I forbindelse med ISO 204 (intelligent logistik) har ClearView Trade stået i spidsen for OASIS UBL-transportudvalget.

Digitalt fællesskab:
 • Store internationale netværk med søsterselskaber og ambassader over hele verden og kontorer i både Danmark og Bruxelles
 • Digitale ydelser for alle eksportfirmaer:

  • 85% af dansk eksport
  • 4000 kunder og 6000 brugere
 • Vi samarbejder med Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet om at udvikle digitale standarder for handel og logistik inden for PEPPOL. Det betyder, at vi er 3-4 år foran andre markeder og konkurrenter.

Godkendt samarbejde:

 • ICC-akkrediteret certifikatservice giver:

  • Godkendelse og legalisering af handelsfakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister, kontrakter, prislister og andet
  • Digital udstedelse af COO, EUR 1, ATR og ATA-Carnet
  • Totrinsgodkendelse, digitale id-stempler og digital signatur
 • Medlemsaktiviteter og -ydelser inkl.:

  • Support og rådgivning om branchespecifikke juridiske anliggender, forretningsret, toldregler m.v.
Go to Top