Medicinsk udstyr2022-01-07T09:36:26+01:00
ClearView Trade er en markedsledende løsning for håndtering af eksportdokumenter inden for medicinsk udstyr

Markedstendenser

Svagheder og fremtidige trends
 • Behov for cyber security tvinger virksomheder til at lede efter sikre systemer

 • Regulatoriske krav fra statslige organer udvikler sig konstant

 • Større behov for eksisterende produkter, samt et behov for at få nye produkter hurtigere på markedet, resulterer i behovet for digitalisering og standardisering af forretningsprocesser

 • Mangel på end-to-end supply chain synlighed

 • Lukkede grænser, begrænsning af fysisk kontakt og hjemmearbejde har reduceret arbejdsstyrkens kapacitet til at flytte varer, hvilket har sendt chokbølger gennem hele supply chain

 • De fleste virksomheder inden for medicinsk udstyr bruger stadig manuelle processer i mange kritiske forretningsprocesser

 • Health Information Technology (HIT) spiller en central rolle i udviklingen af medicinsk udstyr og leder til nyt og innovativt udstyr, kirurgiske værktøjer og innovative devices

 • I et konkurrencedygtigt og komplekst marked med uendelige mængder af regulatorisk compliance samt minimale entry-exit barrierer, er det en industri, som har behov for et system man kan stole på

Se business cases

“Covid-19 pandemien fremhævede problemer med supply chains overalt i verden. I takt med at medtech virksomheder forbereder sig på den nye normal, har de magten og ansvaret til at omstrukturere deres supply chains med fokus på modstandsdygtighed.”

(McKinsey Global Institute)

Undersøgelser fra McKinsey viser, at disruptions i supply chain over de næste 10 år vil forårsage et tab på 38% af et års indtjening.
 
Årlig vækst gik ned med -3.2% i 2020, men forventes at nå 6,1% i 2021.
 

Udsigter i industrien:

“Medicoindustrien er massivt kontrolleret af lovgivning, reguleringer og statslige organer, der sikrer høje standarder for kvalitet og sikkerhed, fra fremstillingen og hele vejen igennem til slutbrugeren.”

“Betydelige udfordringer for statslige policymakers, der søger at støtte konkurrencedygtigheden for eksport til oversøiske markeder”

(Kilde: The Medical Device Industry in 2020-2021: Key Trends & Outlook – Unleashed Software) (Top Markets Report Medical Devices)

Sådan løser vi industrispecifikke udfordringer med ClearView Trade

Compliance med regulatoriske krav er tidskrævende2022-01-12T15:59:11+01:00

Compliance med regulatoriske krav er tidskrævende

Industrispecifikke udfordringer

Industrispecifikke kvalitetsstandarder:

 • Compliance med industrispecifikke kvalitetsstandarder er en tidskrævende proces, der skaber forsinkelser i forsendelser samt annulleringer

Optimering af service niveau:

 • Digitalisering reducerer tidsforbrug fra ordre til forsendelse

 • Fejl i eksportdokumenter og non-compliance skaber forsinkelser, og påvirker dermed profit og omdømme

 • Enhver fejl i forsendelsesprocesserne leder til potentielle kundekrav

ClearView Trade løsning

Sikre fuld compliance:

 • Forsyning af juridiske krav og praksisser, da løsningen vejleder brugere til at anvende de bedste workflows samt digital verificering af data, dokumentskabeloner og certifikater

 • Tilfredsstillende kundekrav for individuelle løsninger

Reducere fejl:

 • Digitalisering reducerer og fjerner fejl relateret til manuelle processer

 • Anvendt automatisering vil eliminere gentastning af data og fejl

Mangel på samarbejdsværktøjer påvirker din evne til at vækste og optimere ressourcer2021-09-28T14:46:07+02:00

Mangel på samarbejdsværktøjer påvirker din evne til at vækste og optimere ressourcer

Industrispecifikke udfordringer

Tidskrævende workflow:

 • Op til flere touch points for at modtage status på forsendelser

 • Brug af word-processing og regneark til udveksling af dokumenter via e-mail

 • Kritisk viden går ofte tabt

Covid-19 udfordringer – remote arbejde

 • Ingen digital backup plan for fælles forsendelses cases efterlader personale isoleret og hjemmearbejde bliver ineffektivt

 • Overdragelse af arbejdsopgaver mellem kollegaer er tidskrævende uden en fælles platform

ClearView Trade løsning

File Folder overblik som samarbejdsværktøj til dit team:

 • Alt samlet et sted skaber team effektivitet og forretnings-transparens
 • Bedre team planlægning, fleksibilitet og overdragelse af arbejdsopgaver

 • Bedre integration af teams, der arbejder fra remote lokationer

 • Proaktiv risikomanagement

Betydelige besparelser:

 • Digitalisering af manuelle team processer reducerer tidsforbrug, hvilket leder til massive nettobesparelser

 • Samarbejdsplatform reducerer dokumenters leveringstid fra ordre til forsendelse, hvilket i gennemsnit sparer eksportører for +1 dags leveringstid

 • Kunder opnår typisk 60% i tidsbesparelser

 • I dag trigger 50% af alle forsendelser

Mangel på centralt overblik over samtlige eksport forsendelser og dokumenter2021-09-28T14:34:51+02:00

Mangel på centralt overblik over samtlige eksport forsendelser og dokumenter

Industrispecifikke udfordringer

Intet overblik, genskrivning på tværs af flere platforme:

 • Dokumenter i supply chain er meget fragmenteret, og op mod ⅔ af data bliver genskrevet mindst én gang på tværs af platforme

 • Ved at bruge flere løsninger og udbydere er det svært at skabe et overblik

Outsourcing af services efterlader eksportører uvidende:

 • Manuelle opdateringer samt mangelfuld information på status af forsendelser

 • Manglende transparens øger risikoen for fejl

Bureaukrati modarbejder virksomheders mulighed for at ekspandere:

 • Loft på mængde af forsendelser reducerer forretningspotentialet

 • Det tager lang tid at onboarde shippingpersonale i best practices, hvilket forårsager ineffektivitet og store lønomkostninger

ClearView Trade løsning

One-stop source:

 • Varetager al eksport administration ét samlet sted

Centralt overblik og transparens:

 • Adgang til Control Tower Portal åbner op for virksomhedskontrollerede workflows, organisatoriske justeringer samt compliance

 • Adgang til Carries Portal og Customer Portal giver mulighed for digital interaktion med alle parter – så information og dokumenter kan deles

Forbedring af virksomheders opskalering:

 • Forbedring af supply chain med digitalt netværk får forsendelsesafdelingen til at styre større forsendelsesvolumener

 • Tilføjelse af business intelligence i form af POD, legaliseringsstatus osv.

 • Forbedring af kundeservice og reducering af antallet af henvendelser

Historisk set har vores platform hjulpet kunder med at reducere antallet af mislykkede forsendelser med 50%

Kundecases – Medicinsk Udstyr

KUNDECASE #1

Widex – en førende producent af høreapparater

FØR

Ledte efter muligheder for at reducere leveringstid for eksportdokumenter
 • Tidskrævende manuel beregning af data til forberedelse af eksportcertifikater og dokumentation

 • Manglende samarbejdsplatform resulterede i, at medarbejdere ikke kunne arbejde hjemmefra, da Covid-19 ramte Europa i Q1-2020

“Gennem originalitet, udholdenhed og pålidelighed er det vores mission at udvikle højkvalitets høreapparater, der giver mennesker med høretab de samme muligheder for kommunikation som dem med normal hørelse.”

EFTER

Betydelige reduktioner på dokumenters leveringstid
 • Automatisk beregning af al data for eksportcertifikater og -dokumenter og dermed sikring af compliance

 • Nu er eksportdokumenter tilgængelige samme dag

 • Transparente processer og compliance til hele forsendelses-teamet

“I mere end 65 år har vi udviklet høreapparater, der giver liv til lyd – og vi afhænger af personale i høreomsorgen som dig for at finde et hjem til vores løsninger. Sammen hjælper vi mennesker med at høre.”

Muligheden for digitale oprindelsescertifikater har både haft en positiv effekt på omkostninger og tidsforbrug.

Brugen af ClearView Trade-platformen har samtidig forbedret samarbejdet, internt såvel som med partnere.

Lær mere om andre industrier

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

De danske handelskamre har valgt at samarbejde med os

Alle vores løsninger er baseret på åbne standarder (UBL og UNCEFACT) samt en sikker offentlig infrastruktur (PEPPOL).

I forbindelse med ISO 204 (intelligent logistik) har ClearView Trade stået i spidsen for OASIS UBL-transportudvalget.

Digitalt fællesskab:
 • Store internationale netværk med søsterselskaber og ambassader over hele verden og kontorer i både Danmark og Bruxelles
 • Digitale ydelser for alle eksportfirmaer:

  • 85% af dansk eksport
  • 4000 kunder og 6000 brugere
 • Vi samarbejder med Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet om at udvikle digitale standarder for handel og logistik inden for PEPPOL. Det betyder, at vi er 3-4 år foran andre markeder og konkurrenter.

Godkendt samarbejde:

 • ICC-akkrediteret certifikatservice giver:

  • Godkendelse og legalisering af handelsfakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister, kontrakter, prislister og andet
  • Digital udstedelse af COO, EUR 1, ATR og ATA-Carnet
  • Totrinsgodkendelse, digitale id-stempler og digital signatur
 • Medlemsaktiviteter og -ydelser inkl.:

  • Support og rådgivning om branchespecifikke juridiske anliggender, forretningsret, toldregler m.v.
Go to Top