Transport & logistik2022-01-07T09:38:43+01:00
Logistik er håndteringen af varestrømmen fra oprindelsesstedet til slutbrugeren. Fremtiden for logistik og transport skal findes i teknologi og innovation. Det har været den største bekymring.

Markedstendenser

Fremtidige trends inden for transport & logistik

Førende personer inden for supply chain teknologi sigter efter at kunne forstå fremtidige risici, og muligheder relateret til supply chain teknologi anbefales at kunne:

 • Identificere passende use cases for goods-to-person (G2P) robotsystemer inden for dine arbejdsområder ved at analysere rejsemønstre i hvert af dine varehuse med særligt fokus på backlogs forårsaget af pandemien, som vil være nemme mål for G2P systemer

 • Kodificere krav omkring transport synlighed ved at påbegynde diskussioner med interne interessenter og eksterne kunder

 • Analysere din nuværende applikationsportefølje samt den underliggende teknologiske arkitektur til at evaluere, hvilken tilgang der er bedst egnet, og udnytte control-tower-agtige muligheder i en SCM plattform eller på toppen af en datasø

 • Bestemme hvor mange teknologi-relaterede aktiviteter, der gennemføres i supply chain og beslutte, om bedre supply chain teknologi lederskab kunne gøre dem mere virkningsfulde

 • Konsultere med eksisterende tech-løsnings udbydere for dermed at forstå deres evne til at udnytte AI og analyseværktøjer samt forstå deres strategiske vision i den sammenhæng, og deres position i forhold til dine forretningsmål.

Se business cases

Det Digitale Imperativ i spedition

Overvejelser for virksomheder:

En bølge af digitale disruptioner er ved at ramme hav- og luftspeditører. Startups, leverandører og selv kunder anvender digitale teknologier til at udvikle en række af innovative forretningsmodeller, der på dramatisk vis vil forbedre kundeoplevelsen og eliminere den forankrede operationelle ineffektivitet.

Disse digitale forretningsmodeller har potentialet til at vælte den dominerende position, som traditionelle speditører har haft i lang tid.

Traditionelle speditører der ønsker at overleve har intet andet valg end at digitalisere. Vores vurdering er, at automatisering af manuelle processer nu kan reducere omkostninger for specifikke administrationsafdelinger og operationer med op til 40%, mens digitalisering af bestemte dele af salgsprocessen kan reducere relaterede omkostninger med endnu mere. Og idet de nye forretningsmodeller opnår mere opmærksomhed på den lange bane, vil digitale kompetencer åbne for massive muligheder for at vinde markedet.

Boston Consulting Group

Sådan løser vi industrispecifikke udfordringer med ClearView Trade

Compliance med regulatoriske krav er tidskrævende2022-01-12T15:59:11+01:00

Compliance med regulatoriske krav er tidskrævende

Industrispecifikke udfordringer

Industrispecifikke kvalitetsstandarder:

 • Compliance med industrispecifikke kvalitetsstandarder er en tidskrævende proces, der skaber forsinkelser i forsendelser samt annulleringer

Optimering af service niveau:

 • Digitalisering reducerer tidsforbrug fra ordre til forsendelse

 • Fejl i eksportdokumenter og non-compliance skaber forsinkelser, og påvirker dermed profit og omdømme

 • Enhver fejl i forsendelsesprocesserne leder til potentielle kundekrav

ClearView Trade løsning

Sikre fuld compliance:

 • Forsyning af juridiske krav og praksisser, da løsningen vejleder brugere til at anvende de bedste workflows samt digital verificering af data, dokumentskabeloner og certifikater

 • Tilfredsstillende kundekrav for individuelle løsninger

Reducere fejl:

 • Digitalisering reducerer og fjerner fejl relateret til manuelle processer

 • Anvendt automatisering vil eliminere gentastning af data og fejl

Mangel på samarbejdsværktøjer påvirker din evne til at vækste og optimere ressourcer2021-09-28T14:46:07+02:00

Mangel på samarbejdsværktøjer påvirker din evne til at vækste og optimere ressourcer

Industrispecifikke udfordringer

Tidskrævende workflow:

 • Op til flere touch points for at modtage status på forsendelser

 • Brug af word-processing og regneark til udveksling af dokumenter via e-mail

 • Kritisk viden går ofte tabt

Covid-19 udfordringer – remote arbejde

 • Ingen digital backup plan for fælles forsendelses cases efterlader personale isoleret og hjemmearbejde bliver ineffektivt

 • Overdragelse af arbejdsopgaver mellem kollegaer er tidskrævende uden en fælles platform

ClearView Trade løsning

File Folder overblik som samarbejdsværktøj til dit team:

 • Alt samlet et sted skaber team effektivitet og forretnings-transparens
 • Bedre team planlægning, fleksibilitet og overdragelse af arbejdsopgaver

 • Bedre integration af teams, der arbejder fra remote lokationer

 • Proaktiv risikomanagement

Betydelige besparelser:

 • Digitalisering af manuelle team processer reducerer tidsforbrug, hvilket leder til massive nettobesparelser

 • Samarbejdsplatform reducerer dokumenters leveringstid fra ordre til forsendelse, hvilket i gennemsnit sparer eksportører for +1 dags leveringstid

 • Kunder opnår typisk 60% i tidsbesparelser

 • I dag trigger 50% af alle forsendelser

Mangel på centralt overblik over samtlige eksport forsendelser og dokumenter2021-09-28T14:34:51+02:00

Mangel på centralt overblik over samtlige eksport forsendelser og dokumenter

Industrispecifikke udfordringer

Intet overblik, genskrivning på tværs af flere platforme:

 • Dokumenter i supply chain er meget fragmenteret, og op mod ⅔ af data bliver genskrevet mindst én gang på tværs af platforme

 • Ved at bruge flere løsninger og udbydere er det svært at skabe et overblik

Outsourcing af services efterlader eksportører uvidende:

 • Manuelle opdateringer samt mangelfuld information på status af forsendelser

 • Manglende transparens øger risikoen for fejl

Bureaukrati modarbejder virksomheders mulighed for at ekspandere:

 • Loft på mængde af forsendelser reducerer forretningspotentialet

 • Det tager lang tid at onboarde shippingpersonale i best practices, hvilket forårsager ineffektivitet og store lønomkostninger

ClearView Trade løsning

One-stop source:

 • Varetager al eksport administration ét samlet sted

Centralt overblik og transparens:

 • Adgang til Control Tower Portal åbner op for virksomhedskontrollerede workflows, organisatoriske justeringer samt compliance

 • Adgang til Carries Portal og Customer Portal giver mulighed for digital interaktion med alle parter – så information og dokumenter kan deles

Forbedring af virksomheders opskalering:

 • Forbedring af supply chain med digitalt netværk får forsendelsesafdelingen til at styre større forsendelsesvolumener

 • Tilføjelse af business intelligence i form af POD, legaliseringsstatus osv.

 • Forbedring af kundeservice og reducering af antallet af henvendelser

Historisk set har vores platform hjulpet kunder med at reducere antallet af mislykkede forsendelser med 50%

Kundecases – Transport & Logistik

KUNDECASE #1

Stor europæisk transportvirksomhed

FØR

Ledte efter muligheder for at reducere leveringstid for eksportdokumenter
 • Eksportdokumenter repræsenterede en flaskehals, eftersom forsendelser ventede på returnering af juridiske dokumenter

 • Dokumenter blev samlet op af lokale kurerer og returneret den efterfølgende dag

 • Setup forsinkede forsendelser
 • Certifikater blev samlet op af lokale kurerer og returneret den efterfølgende dag

Ohl Logistics A/S er grundlagt i 1970 og har i dag egne selskaber i Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. Siden etableringen har Ohl Logistics A/S udviklet transportløsninger for virksomheder inden for alle brancher.

EFTER

Betydelige reduktioner på dokumenters leveringstid
 • Nu er eksportdokumenter tilgængelige med det samme

 • Transparens som følge af muligheden for at dele dokumenter med kunder, kurerer og kollegaer

 • Nyt sluttidspunkt for produktionen resulterede i hurtigere leveringstid

 • Dokumenteret effekt på ny inkrementel indtægt idet kunder kunne få accelereret deres leveringer

 • Mindre leveringstid på dokumenter skaffer flere kunder

Over de seneste år har Ohl Logistics A/S løst mange specifikke og ad hoc logistiske opgaver, og vi vil altid være i stand til at hjælpe vores kunder med en omfattende logistikpakke, der passer perfekt til kravene. Kundernes behov er vores fokus. Vi har opbygget en fleksibel og omstillingsparat virksomhed, idet vores kunder konstant har nye behov for skræddersyede løsninger.
KUNDECASE #2

H.P. Therkelsen A/S

FØR

Ledte efter muligheder for at reducere leveringstid for eksportdokumenter
 • Eksportdokumenter repræsenterede en flaskehals, eftersom forsendelser ventede på returnering af juridiske dokumenter

 • Certifikater blev samlet op af lokale kurerer og returneret den efterfølgende dag

 • Mangel på overblik og transparens mellem teammedlemmer

H.P.T. er en af Danmarks førende leverandører af effektiv logistik og service løsninger specialiseret i vejtransport af varer på tværs af Europa. Over 290 dedikerede medarbejdere er eksperter i, blandt andre ting, transport af temperatursensitive varer – frosne, afkølede og friske fødevarer, chokolade og lægemidler plus industrielle varer.

EFTER

Betydelige reduktioner på dokumenters leveringstid
 • Nu er eksportdokumenter tilgængelige samme dag

 • Transparens af processer for alle teammedlemmer

 • Ét “Control Tower” for alle forsendelser, dokumenter og certifikater

 • Simplificeret rapportering

 • Sikring af compliance

H.P.T. er specialister i transport- og logistikløsninger for temperaturkrævende stykgods-forsendelser mellem Skandinavien og Europa. De har daglig drift af 200 køretøjer – deriblandt 160 med multitempererede trailere (2 rum).
KUNDECASE #3

Tricolore Transport & Logistics A/S

FØR

Ledte efter muligheder for at reducere leveringstid for eksportdokumenter
 • Information til certifikater ankommer et par timer før afhentning

 • Eksportdokumenter repræsenterede en flaskehals, eftersom forsendelser ventede på returnering af juridiske dokumenter

 • Dokumenter og certifikater blev samlet op af lokale kurerer og returneret den efterfølgende dag

 • Mangel på overblik og transparens for teammedlemmer

“Tricolore er en dansk familieejet transport- og logistikvirksomhed, der har været involveret i transport i Europa gennem flere generationer. Hos Tricolore tilbyder vi vores kunder højkvalitets-, individuelle- og skræddersyede transport- og logistikløsninger. Vi fokuserer på personlig service og ønsker at vores kunder ser os som en international transport og logistik partner, der leverer præcise, stabile og fleksible services i forhold til vores kunders behov”.

EFTER

Betydelige reduktioner på dokumenters leveringstid
 • Nu er eksportdokumenter tilgængelige i løbet af et par timer

 • Transparens af processer for alle teammedlemmer

 • Sikring af compliance

Hos Tricolore gør vi os altid umage for at tilbyde vores kunder den bedst mulige service ved at anbefale de mest rationelle løsninger. Vi fokuserer på innovation, vi tænker alternativt, og vi udvikler konstant nye, mere rationelle arbejdsrutiner.

Lær om andre industrier

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

De danske handelskamre har valgt at samarbejde med os

Alle vores løsninger er baseret på åbne standarder (UBL og UNCEFACT) samt en sikker offentlig infrastruktur (PEPPOL).

I forbindelse med ISO 204 (intelligent logistik) har ClearView Trade stået i spidsen for OASIS UBL-transportudvalget.

Digitalt fællesskab:
 • Store internationale netværk med søsterselskaber og ambassader over hele verden og kontorer i både Danmark og Bruxelles
 • Digitale ydelser for alle eksportfirmaer:

  • 85% af dansk eksport
  • 4000 kunder og 6000 brugere
 • Vi samarbejder med Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet om at udvikle digitale standarder for handel og logistik inden for PEPPOL. Det betyder, at vi er 3-4 år foran andre markeder og konkurrenter.

Godkendt samarbejde:

 • ICC-akkrediteret certifikatservice giver:

  • Godkendelse og legalisering af handelsfakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister, kontrakter, prislister og andet
  • Digital udstedelse af COO, EUR 1, ATR og ATA-Carnet
  • Totrinsgodkendelse, digitale id-stempler og digital signatur
 • Medlemsaktiviteter og -ydelser inkl.:

  • Support og rådgivning om branchespecifikke juridiske anliggender, forretningsret, toldregler m.v.
Go to Top