Om Clearview Trade

ClearView Trade CEO, Morten Øllgaard, påpeger ideen, der dannede grundlaget for ClearView Trade Platformen, et unikt produkt inden for international handel:

“Jeg var med til at grundlægge ClearView Trade i 2014 for at tackle det faktum, at international handel er en meget fragmenteret og fejlbehæftet proces.”

Hos ClearView Trade har vi udviklet en cloudplatform, der automatiserer International handel ved at skabe eksportdokumenter, certifikater, toldangivelser og transportbookinger. Alt er indbygget i et enkelt workflow, hvilket eliminerer behovet for at genindtaste data og forbedrer overholdelsen af juridiske krav og praksis.

Vores mission i ClearView Trade er at digitalisere international handel, minimere den tid og ressourcer, som virksomheder bruger på at booke transporter, udfylde og administrere eksportdokumenter, certifikater og indberette til offentlige myndigheder. Sammen med ISO-standardiseringsudvalget, Peppol og EUs e-Delivery-arbejdsgrupper udvikler vi løbende nye åbne standarder og en sikker infrastruktur inden for transport og logistik. I samarbejde med ICC-organisationen Dansk Erhverv og Dansk Industri, samt Landbrug og Fødevarer, SMVDanmark og Told & Skat tilbyder vi digitaliserede eksportangivelser og udstedelse af oprindelsescertifikater, sundhedscertifikater og eksportangivelser.

ClearView Trade er en stor fortaler for digitaliseringen af den danske eksport. Det betyder, at ClearView Trade-Portalen konstant er ajour med de nye systemer, der løbende kommer til i takt med digitaliseringens indtog. Vi udvikler løbende ClearView Trade-Platformen i et tæt samarbejde med vores kunder for at sikre, at platformen altid imødekommer markedets behov og krav.

Eftersom fremtiden i høj grad er digital, er vores vision at ClearView Trade-Platformen vil skabe en international standard for udveksling af handelsdokumenter og transportinformationer på et globalt plan. Digitalisering og oprettelse af specialiserede økosystemer vil være den mest effektive metode til at reducere handelsomkostninger på verdensplan, hvilket vil være til gavn for alle lande, der i øjeblikket er påvirket af COVID-19.