Flowet for et EUR1 certifikat

Vejen til effektiv luftfragt hedder interoperabilitet

Når en vare i dag skal fra A til B, er der særligt et led, der sænker varens rejse. Og det er luftfragt. 

I dag er flowet for luftfragt styret af de mange indblandede aktørers forskellige arbejdssystemer, som skyldes et ikke særligt velfungerende samarbejde aktørerne imellem. 

Men dette vil snart være fortid, da vi står overfor en radikal ændring af luftfragten, der vil gøre den digitaliseret, standardiseret og langt mere effektiv end nu. 

ClearView Trade har nemlig taget initiativ til at varetage og koordinere processen, der skal få alle standarder indenfor eksport, herunder luftfragt, til at hænge sammen. Nøglen er interoperabilitet og det konkrete system hedder PEPPOL.

Det omfattende projekt uddybes ved en workshop afholdt af ClearView Trade i samarbejde med Dansk Erhverv d. 20/8 i København.

 

Luftfragt er eksportens største bremseklods

De fleste mennesker forestiller sig, at alt indenfor online handel er tip-top optimeret. At når vi bestiller en pakke i en e-butik, når den frem uberørt af menneskehænder. Og at vare- og forsendelsesdata flyder frit mellem transportører, terminaler og butikker. Dette er langt fra virkeligheden og særligt er flowet for luftfragt en stor bremseklods når det kommer til transport af varer. 

For at give et billede af virkeligheden, så lad os kigge lidt nærmere på Københavns Lufthavn. For udover at stille mange terminaler til rådighed for rejsende, er lufthavnen også sted for en enorm mængde af luftfragt på daglig basis. 

Hver dag holder lastbilerne op til flere timer i kø for enten at aflevere eller afhente varer. Stort set alle eksportdokumenter, der vedrører disse varer bliver genindtastet og lufthavnsterminalen bugner med papirer, som skal fragtes med hver enkel forsendelse. De enkelte aktører, altså speditørerne, transportørerne og lufthavnspersonalet, har optimeret deres eget flow, så alt kører digitalt inden for dørene af deres virksomhed. Men når informationen skal ud ad døren så slutter det digitale flow. 

Københavns Lufthavn er dog ved at tage hånd om problemet. De har hyret ClearView Trade til et digitaliseringsprojekt, som starter helt ude ved eksportøren. Målet er at få data til at flyde frit hele vejen gennem lufthavnen, uden at det skal genindtastes. Og dermed gennemføre en betydelig effektivisering og optimering af flowet for luftfragt.

Interoperabilitet er løsningen

Det, der mangler i Københavns Lufthavn og som ClearView Trade skal implementere, er interoperabilitet. Interoperabilitet er produkters, systemers, eller forretningsprocessers evne til at arbejde sammen til at løse en fælles opgave. 

Måden man hidtil har opnået interoperabilitet ved, er systemet EDI (Electronic Data Interchange), altså elektronisk udveksling af dokumenter.

EDI har været fremme i mere end 30 år, men dets succes har været begrænset grundet flere ting. Dels har det været meget omkostningstungt at opsætte systemet, da udbyderne af EDI ikke har fulgt med tiden og krævet store summer for at sætte det op. 

Men værst af alt har der ikke været en enighed om hvilke informationer, der skal udveksles og hvornår. Sagen er nemlig den, at der findes masser af standarder på markedet, og hver virksomhed har udvalgt deres egen lille delmængde som standard for deres forretning. Så for at få EDI til at køre, kræves det, at der sættes et projekt op, som definerer, hvilke standarder der skal benyttes og hvordan udvekslingen skal foregå. 

Det kan sammenlignes med, at hvis man får en ny kontakt i telefonbogen, så skal man sætte et møde op mellem ens eget telefonselskab og kontaktens telefonselskab for at få konfigureret forbindelsen. EDI er altså endnu ikke lykkedes med at indføre en fælles standard.

 

Dette problem er løst i PEPPOL, som er den nye generation af EDI. Her har man kopieret telefonselskabernes koncept, således at meddelelserne frit og gratis kan flyde mellem operatørerne. Samtidig er man overgået til en nyere og mere opdateret standard, Universal Business Language, som er baseret på XML frem for det antikverede og svært forståelige EDIFACT. 

PEPPOL er en videreudvikling af det danske Nemhandel og benyttes af de fleste europæiske lande samt Singapore, New Zealand og Australien til at udveksle fakturaer, primært til offentlige myndigheder fra private aktører. 

I PEPPOL er udvekslingen mellem operatørerne beskrevet i en Business Interoperability Specification (BIS) og dokumenter er valideret i henhold til denne før de sendes. De enkelte parter i udvekslingen har på forhånd registreret de udvekslinger de er i stand til at indgå i. På den måde kan man sende til alle i PEPPOL-netværket uden forudgående aftale. På samme måde som man kan ringe til en ny kontakt uden først at få forbindelsen sat op.

 

ClearView Trade tager ansvar og ejerskab af processen

Clearview Trades plan er at benytte PEPPOL, eller PEPPOL’s koncept, for international luftfragt, så alle aktører kender kravene til indholdet i dokumenterne før de sendes. 

I dag er systemet nemlig sådan, at hvis dokumentationen for forsendelserne ikke er i orden, kan varerne risikere at strande og gå tabt. 

Målet for ClearView Trade er derfor at validere alle dokumenter, inden varerne forlader porten hos eksportøren og lade dokumenterne forblive elektroniske, indtil varerne har nået slutkunden i importlandet. 

For at blive enige om en Business Interoperability Specification for modtagelse af varer til eksport har ClearView Trade samlet en række vigtige internationale aktører. Det skal være en international, åben specifikation, der kan benyttes af alle og blive bredt accepteret af alle aktører i branchen, ikke mindst flyselskabernes organisation, IATA. ClearView Trade er derfor blevet inviteret til at deltage i IATA’s nyeste initiativ, de kalder for ONE Record. 

Chefarkitekt i ClearView Trade, Peter Borresen, udtaler sig således om projektet:

”For os gælder det om at sikre, at IATA ikke lukker sig inde bag endnu et digitalt hegn, men rækker ud til speditører, terminaloperatører, eksportører og importører ved at stille deres krav åbent frem i en Business Interoperability Specification.” 

Peter Borresen fortsætter således:

”Branchen er i opbrud for tiden. De er under pres fra logistikmastodonter med egne fly som DHL, Amazon og Alibaba. Det naturlige svar vil være transparens og åbenhed. Flybranchen har i alt for mange år tænkt cargo fra lufthavn til lufthavn i stedet for at tænke på det som en del af hele forsyningskæden. Vi har brug for at data kan flyde frit fra kunde til leverandør. Teknologien er til stede. Vi mangler bare lidt vilje og lidt handling. Men det har vi og Københavns Lufthavn tænkt os at gøre noget ved.”

Som tidligere nævnt afholder ClearView Trade i samarbejde med Dansk Erhverv en workshop, hvor hele interoperabilitets-projektet vil blive fremlagt og debatteret. Repræsentanter fra vigtige indblandede parter som Finn Air Cargo, Spirit (SAS Cargo), WFS (World Flight Services), Copenhagen Air Cargo vil være til stede d. 20/8, hvor workshoppen finder sted i København.

Se hvordan vi kan hjælpe din virksomhed!